Prof. Dr. Rahmi Çubuk

İlk Slider

Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Tiroid Hastalıkları, Meme Hastalıkları ve Prostat Hastalıkları erken teşhis edildiğinde, tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir.

Tiroid

Tiroid biyopsisi nedir?

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, adından da anlaşılabileceği gibi oldukça ince iğneler kullanılarak yapılır.

Prostat

Prostat Biyopsisi Nedir?

Prostat biyopsisi, ultrason eşliğinde biyopsi iğnesi ile prostattan küçük küçük örneklerin alındığı biyopsi işlemdir. Prostat biyopsisi ultrason ve biyopsi konusunda eğitimli ve deneyimli radyoloji uzmanı veya üroloji uzmanı tarafından yapılır.

Meme

Meme Görüntüleme Nedir?

Meme görüntüleme, meme hastalıklarının teşhisi için kullanılan tıbbi görüntüleme yöntemidir. Meme hastalıklarının radyolojik olarak değerlendirilmesinde üç temel yöntem kullanılmaktadır.

Girişimsel

Görüntüleme Eşliğinde Biyopsi

Perkütan (cilt üstünden) biyopsi, bir iğne ile ciltten geçilerek ve vücudun ilgili bölgesinden küçük bir doku parçasının alınmasıdır. İğne ile parça alınırken ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi işlemde yardımcı olarak kullanılır.

Hakkımda

Hakkımda

İlk, orta ve lise öğrenimimi Burdur’da tamamladım. 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998 yılı mezunuyum.

Radyoloji ihtisasımı İstanbul FSM Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2003 yılında tamamladım. 

Askerlik hizmeti sonrası farklı kurumlarda uzman hekim olarak çalıştım. Eğitime olan özel ilgim nedeniyle 2008 yılında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji anabilim dalında göreve başladım. Tıp fakültesinde 15 yıl akademisyen hekim olarak çalıştım. Bu yılların tamamında tıp fakültesi öğrencileri ve radyoloji uzmanlık öğrencilerine radyoloji eğitimi verdim. Bu sürenin tama yakın kısmında da anabilim dalı başkanlığı yaptım.

2012 yılında doçent ve 2017 yılında da profesör ünvanı aldım.

Farklı dönemlerde yurt dışı ve yurt içinde mesleki eğitim faaliyetlerinde bulundum.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Massachusetts hastanesinde, 2010 yılında boyun ve tiroid hastalıkları radyolojisinde Prof. Hugh Curtin ile çalıştım.

Avrupa Radyoloji Board diploması ile Türk Radyoloji ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneği board diplomaları sahibiyim.

Türk Radyoloji Derneği İstanbul şubesinin 2014-2017 yılları arasında üç yıl başkanlığını yaptım

Uluslararası tıp dergilerinde yayınlanmış 50’ den fazla makalem ve uluslararası iki kitapta da bölüm yazarlığım bulunmaktadır. Yayınlarım 700’ den fazla atıf almıştır.

Halen girişimsel radyolog olarak aktif çalışmaktayım. Özelikle ilgilendiğim alanlar: biyopsiler, ameliyatsız kanser tedavileri, tiroit, prostat ve meme hastalıklarıdır.

Prof. Dr.

Rahmi ÇUBUK

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Makaleler

Makaleler