MULTİPARAMETRİK PROSTAT

Prostat biyopsi sonucu normal gelen, fakat kan PSA değerleri yükselen hastalarda Multiparametrik MR prostattaki şüpheli alanı belirler. Bu alandan ultrason altında (hedefli-füzyon prostat biyopsisi) biyopsi alınmasını sağlar. Buda biyopsinin doğruluğunu artırır ve olası kanserin atlanmasını engeller.

FÜZYON PROSTAT BİYOPSİSİ

Prostat kanserinin erken tanısı için önce hastaya multiparametrik prostat MR çekilir. Bu MR görüntüleri ile prostatta kanser şüphesi taşıyan alan tespit edilir. MR'da tespit dilen bu alandan Ultrason cihazı yardımı ile prostat biyopsisi yapılır.

KLASİK PROSTAT BİYOPSİSİ

Prostat biyopsisi, ultrason eşliğinde prostattan küçük örnekler alınan ve daha sonra bu örneklerin bir mikroskop altında patoloji uzmanı tarafından incelendiği bir işlemdir.Bu işlem ultrason ve biyopsi konusunda eğitimli ve deneyimli radyoloji uzmanı veya üroloji uzmanı tarafından yapılır.

PROSTAT KANSERİ

Prostat, idrar çıkış kanalının etrafını sarar, mesanenin altında ve rektumun hemen önünde önünde yer alır. Prostatın büyüklüğü yaş ile birlikte değişiklik gösterir. Genç erkelerde yaklaşık bir ceviz büyüklüğündedir, fakat yaşlı erkeklerde çok daha büyük olabilir.

NÜKLEER TIP

Düşük dozlarda kullanılan radyoaktif maddeler aracılığı ile organların fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlayan bilim dalıdır. Radyolojik yöntemler ile hastalığın doku ve organlarda meydana getirdiği yapısal değişiklikler ortaya konurken Nükleer Tıp ile olayın fonksiyonel boyutu araştırılır.

Tümünü Gör