Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Meme Hastalıkları

Meme Hastalıkları

Meme Görüntüleme Nedir?

Meme görüntülemede kullanılan radyolojik yöntemler hangileridir?

Meme görüntüleme, meme hastalıklarının teşhisi için kullanılan tıbbi görüntüleme yöntemidir. Meme hastalıklarının radyolojik olarak değerlendirilmesinde üç temel yöntem kullanılmaktadır:

  1. Dijital mamografi (Tomosentezli)
  2. Ultrasonografi
  3. Manyetik rezonans görüntüleme (MR)


Meme görüntüleme ne amaçla yapılır?

Meme hastalıklarının değerlendirilmesinde meme görüntülemeye iki şekilde ihtiyaç duyulmaktadır.

Birincisinde, meme kanser taraması amacıyla mamografi ile memelerin filmleri çekilir. Meme kanseri kadınlarda en sık kanser tipi olup, sıklığı yaş ile artmaktadır. 1970’li yıllardan itibaren meme kanserini erken evre saptamak için meme kanser tarama programları geliştirilmiştir. Burada amaç meme kanserini erken evrede koltuk altına yayılmadan saptayıp tedavisini sağlamaktır. Ülkemize ve dünyada meme kanser taraması 40 yaşında başlamaktadır. Meme kanser taramada mamografi temel yöntem olarak kullanılmaktadır. Ultrasonografi yoğun meme yapısına sahip kadınlarda ek inceleme olarak uygulanmaktadır.

İkincisinde, memede ağrı, şişlik, kızarıklık veya meme başında akıntı gibi meme yakınmaları vardır. Bu yakınmaların nedenini ortaya çıkarmak için meme görüntüleme kullanılır. Hastaların kendi yaptıkları el ile muayene veya hekim muayenesinde memede anormal bulgu saptanır. Bu anormalliğin altında yatan nedeninin ortaya çıkarılmasında ileri tanı yöntemi olarak meme görüntüleme kullanılır.