Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Prostat Hastalıkları

Prostat Hastalıkları

Multiparametrik Prostat MR Nedir?

Multiparametrik Prostat MR, prostatı en iyi görüntüleyen radyolojik yöntemdir ve dünyada son on yılda popüler hale gelmiştir. Multiparametrik Prostat MR’de klasik MR çekimlerine ilave olarak ek sekanslar alınmaktadır. Bu ek sekanslar ile prostat daha ayrıntılı değerlendirilmektedir. MR güvenilir, radyasyon içermez ve ağrısız bir tanı yöntemidir. Uzman radyolog doktorunuz MR filmlerini değerlendirmekte ve prostat hakkında ayrıntılı bilgi edinilmektedir.

Multiparametrik Prostat MR’ın Üstünlükleri Nelerdir?

Prostat kanser tespitindeki en hassas radyolojik görüntüleme yöntemidir.

Kan PSA değerleri yüksek veya ailesinde prostat kanseri olan yüksek riskli erkeklerde prostat kanserine erken evrede tanı konulur.

Prostat biyopsisi öncesi prostat tümörünün yerini belirler ve doğru yerden biyopsi yapılarak (hedefli-füzyon prostat biyopsisi) kesin tanı konulması sağlar.

Eğer multiparametrik MR incelemesinde prostatta anormal bulgu yoksa, bu hastalara gereksiz biyopsi yapılma olasılığını azaltır.

Prostat biyopsi sonucu normal gelen, fakat kan PSA değerleri yükselen hastalarda Multiparametrik MR prostattaki şüpheli alanı belirler. Bu alandan ultrason altında  (hedefli-füzyon prostat biyopsisi) biyopsi alınmasını sağlar. Buda biyopsinin doğruluğunu artırır ve olası kanserin atlanmasını engeller.

Prostat kanseri tanısı alan ve ameliyat veya ışın tedavisi verilemeden takip edilen hastalarda kanda PSA değerleri yükselmeye başlar ise Multiparametrik MR ile prostat görüntülenir. MR sonucuna göre de tedavi şekli değişebilir.

Multiparametrik Prostat MR İşlem Süresi Ne Kadardır?

Multiparametrik prostat MR (emar) tetkik süresi yaklaşık 30-45 dk’dır.

Çekim sonrası hastalar gündelik hayatına devam ederler.

MR filmleri radyologunuz tarafından değerlendirilecek ve MR raporunuz birkaç gün içinde size teslim edilecektir.

Multiparametrik Prostat MR Çekimine Gelirken Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İşleme aç gelinir. Başka herhangi bir hazırlık gerekmez.

Multiparametrik Prostat MR Çekiminde İlaç Kullanılır Mı?

Koldan kan almakta kullanılan toplardamardan ilaç verilerek çekim yapılır.

Bu ilaç kontrast madde prostatı daha iyi değerlendirmek için verilmektedir.

İşlem esnasında vücuda herhangi bir kesi yapılmaz. Vücuda yabancı cisim girişi olmamaktadır.