Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Meme Hastalıkları

Meme Hastalıkları

Meme Kanser Taraması Nedir?

Meme kanseri kadınlarda en sık kanser tipi olup,  sıklığı yaş ile artmaktadır. 1970’li yıllardan itibaren meme kanserini erken evre saptamak için meme kanser tarama programları geliştirilmiştir. Burada amaç meme kanserini erken evrede koltuk altına yayılmadan saptayıp etkin ve kolay olarak tedavisini sağlamaktır.

Meme kanser taraması hangi yöntem veya yöntemler ile yapılır?

Mamografi, meme kanser taramasında tüm dünyada kullanılan altın standart yöntemdir. Mamografide her bir memenin iki filmi çekilir. Çekilen filmler radyoloji uzmanı tarafından kıyaslamalı olarak değerlendirilir. Kıyaslama hastanın eğer varsa eski mamografi filmlerine bakılarak yapılır. Mamografi çoğu zaman tek başına meme kanser taramada kullanılır. Ultrasonografi ve meme MR, meme kanser taramasında tek başına kullanılmazlar. Ama bazı durumlarda mamografiye ilave olarak meme kanser taramasında yardımcı yöntem olarak kullanılırlar.

Meme kanser taramasında meme ultrasonografisi niçin kullanılabilir?

Kadınlar arasında memenin yapısı ve yoğunluğu farklılık göstermektedir. Özellikle yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda mamografinin hassasiyeti azalmaktadır. Bu kadınlarda mamografiye ilave olarak yapılan meme ultrasonografisi meme kanserinin saptama oranlarını arttırmaktadır.

Meme kanser taramasına meme MR niçin kullanılır?

Meme kanseri açısından bazı kadınlar daha yüksek riske sahiptir. Bu kadınlarda yaşam boyu meme kanserine yakalanma olasılığı %20’nin üzerindedir ve yüksek riskli grup olarak adlandırılmaktadır. Yüksek riskli grupta yer alan kadınlarda mamografiye ilave olarak yıllık meme MR tarama yapılması önerilmektedir.

Meme kanser taramasına hangi yaşta başlanmalıdır?

Ülkemize ve dünyada meme kanser taraması 40 yaşında başlamaktadır. Meme kanseri açısından ortalama riske sahip kadınlarda mamografik tarama başlama yaşı 40 olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarama mamografisinin 40-69 yaş arası kadınlarda 2 yılda bir yapılmasını önermektedir. Türk Radyoloji Derneği meme kanseri tarama rehberinde ise mamografik taramaya başlama yaşı 40 olarak kabul edilmekte ve her yıl kontrol önerilmektedir.

TRD Meme Tarama Rehberi