Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

Tiroid Nodülü Nedir?

Tiroid nodülü nedir ? Tiroid nodülü nasıl saptanır?

Tiroid nodülü, tiroid bezin içerisinde yumruların oluşmasıdır.  Toplumda oldukça sık görülmekte olup, yetişkin yaş grubunda görülme sıklığı yaklaşık %50’dir. Yani iki kişiden birinde bulunmaktadır. Özellikle kadınlarda ve sigara içenlerde daha sıktır. Tiroid nodülleri hastalarda belirti veya yakınma oluşturmadıkları zaman genellikle saptanmazlar.

Elle yapılan hekim muayenesinde saptanmaları içinde belli bir boyutun üstüne çıkmaları gerekmektedir. Son yıllarda ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerini sık kullanılması ve artan hasta checkuplara bağlı olarak görülme oranları gittikçe artmaktadır.  Özellikle tiroid ultrasonografisi ile kolaylıkla saptanabilmektedir. Nodül bir kez saptandığında bir takım ileri tetkikler yapılır. Kan testleri kullanılarak bu nodüllerin hormon salıp salmadığına (zehirli-zehirsiz nodül) bakılır.

Multinodüler guatr ne anlama gelir?

Tiroid nodülü bir tane veya çok sayıda olabilir. Bir kişide 1cm’den büyük iki veya daha fazla tiroid nodülü olması multinodüler guatr olarak adlandırılır. Ultrasonografi ile her bir nodül ayrı ayrı değerlendirilir.  Nodüller ultrasonografi görüntülerine göre sınıflandırılır.

Tiroid nodülü saptanınca ne yapılır? Nasıl takip edilir?

Tiroid nodülü ultrasonografi veya hekim muayenesi sonrası saptanır. Tiroid ultrasonografisi ile tiroid nodülünün şekli, boyutu ve görünümüne bakılarak kanser riski taşıyıp taşımadığı anlaşılır. Tüm dünyada kullanılan TİRADS adı verilen ultrasonografi derecelendirme sisteminde ile nodül derecelendirilir. Bu derecelendirme sistemindeki tavsiyelere uyularak hasta takip edilir ve 6-12 ay sonra kontrole çağrılır. Veya kanser olasılığı mevcut nodüllerde tanı amaçlı ultrasonografi eşliğinde biyopsi yapılır.