Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Hakkımda

Hakkımda

Prof. Dr.

İlk, orta ve lise öğrenimimi Burdur’da tamamladım. 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998 yılı mezunuyum.

Radyoloji ihtisasımı İstanbul FSM Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2003 yılında tamamladım. 

Askerlik hizmeti sonrası farklı kurumlarda uzman hekim olarak çalıştım. Eğitime olan özel ilgim nedeniyle 2008 yılında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji anabilim dalında göreve başladım. Tıp fakültesinde 15 yıl akademisyen hekim olarak çalıştım. Bu yılların tamamında tıp fakültesi öğrencileri ve radyoloji uzmanlık öğrencilerine radyoloji eğitimi verdim. Bu sürenin tama yakın kısmında da anabilim dalı başkanlığı yaptım.

2012 yılında doçent ve 2017 yılında da profesör unvanı aldım.

Farklı dönemlerde yurt dışı ve yurt içinde mesleki eğitim faaliyetlerinde bulundum.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Massachusetts hastanesinde, 2010 yılında boyun ve tiroid hastalıkları radyolojisinde Prof. Hugh Curtin ile çalıştım.

Avrupa Radyoloji Board diploması ile Türk Radyoloji ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneği board diplomaları sahibiyim.

Türk Radyoloji Derneği İstanbul şubesinin 2014-2017 yılları arasında üç yıl başkanlığını yaptım

Uluslararası tıp dergilerinde yayınlanmış 50’ den fazla makalem ve uluslararası iki kitapta da bölüm yazarlığım bulunmaktadır. Yayınlarım 700’ den fazla atıf almıştır.

Halen girişimsel radyolog olarak aktif çalışmaktayım. Özelikle ilgilendiğim alanlar: biyopsiler, ameliyatsız kanser tedavileri, tiroit, prostat ve meme hastalıklarıdır.

Prof. Dr.

Rahmi ÇUBUK

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Öğrenim Durumu

DERECE

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi

1991 - 1998

Doktora / S.Yeterlik / Tıpta Uzmanlık

Radyodiagnostik

FSM Eğitim Araştırma Hastanesi

1999 - 2003

Görevler

GÖREV UNVANI

GÖREV YERİ

YIL

Pratisyen Dr.

Mardin Devlet Hastanesi Acil Servisi

1998 - 1999

Dr. Arş. Gör.

FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1999 - 2003

Uzman Dr.

Sarıkamış Asker Hastanesi Radyoloji Servisi

2005 - 2006

Uzman Dr.

Yalova Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi

2004 - 2007

Yrd. Doç. Dr.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D.

2008 - 2012

Doç. Dr.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D.

2012 - 2017

Prof. Dr.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D.

2017 - Halen

İdari Görevler

– Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2011-Halen)

– Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği (2010-2013)

– Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Koordinatör Yardımcısı (2010-2011)

– Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Koordinatör (2013-2018)

– Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği (2015-2018)

– Maltepe Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama Ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Asıl Üyeliği (2012-2014)

– Maltepe Üniversitesi Yatay Geçiş Komisyon Üyeliği (2016-2017)

– Maltepe Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi Editoryal Grup Üyeliği

– Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şube, Mali Sekreter (2013-2015)

– Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şube, Şube Başkanı (2015-2018)

Diploma ve Yeterlilik Belgeleri

– European Diploma In Radiology (EDİR) (2017-E000092)

– Türk Girişimsel Radyoloji Diploması (2017)

– Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik belgesi (2011-belge no: 072)

– Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yeterlilik Belgesi (2017)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

– Türk Radyoloji Derneği

– Türk Girişimsel Radyoloji Derneği

– Türk Manyetik Rezonans Derneği

– CİRSE (The Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe)

– ESR (European Society of Radiology)

Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlik Çalışmaları

“ Postoperatif kolon kanserli olguların takibinde bilgisayarlı tomografi  kolonografi “ Dr. Esra Tozan Bayrak- Radyoloji Uzmanlık Tezi (Mart 2011).

“ Meme kanserinde difüzyon meme MR ile histopatolojik prognostik faktörler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi“ Dr. Esra Ümmühan Mermi- Radyoloji Uzmanlık Tezi (Ocak- 2014).

“ Meme benign kitlelerinde perkutan radyolojik yöntemlerin etkinliklerinin değerlendirilmesi“ Dr. Kübra M. Altıntoprak- Radyoloji Uzmanlık Tezi (2016 – halen devam ediyor).

Projelerde Yaptığı Görevler

Proje ismi: Kalbin Dört Boyutlu Modeli ve Hemodinamik Haritalanması  (San-Tez Proje). Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D., Bahceşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü. Projedeki Görev: Proje danışmanı (2009).

Proje İsmi: Kalp kapakçıklarının otomatik bölütlenmesi (Tübitak Proje). Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D., Bahceşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Projedeki Görev: Proje danışmanı (2011).

Proje İsmi: Abdominal Ultrason Görüntülerinden Prostat Büyüklüğünün Otomatik Ölçümü. (Tübitak Proje). Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D., Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Medeniyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Projedeki Görev: Proje danışmanı (2014-halen).

Ödüller

– Türk Nöroloji Derneği 2008 yılı yayın teşvik ödülü (ikincilik)

[ Çubuk A, Çubuk R, Koçer E, Koçer A, Gözke E, “Lökoarioza Bağlı Dengesizlik, Üriner ya da Bilişsel Fonksiyon Bozukluğu Riski”, Türk Nöroloji Dergisi, 14(5), 323-327 (2008)]

ESERLER

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Çubuk R, Tasali N, Narin B, Keskiner F, Celik L, Guney S, “Correlation between breast density in mammography and background enhancement in MR mammography”,  Radiol Med, 115(3), 434-41 (2010).

A2. Çubuk R, Tasali N, Yilmazer S, Gokalp P, Celik L, Dagdeviren B, Guney S, “Effect of an oral anxiolytic medication and heart rate variability on image quality of 64-slice MDCT coronary angiography”, Radiol Med, 116(1), 47-55 (2010).

A3. Atalay A, Kozakcioglu M, Çubuk R, Tasali N, Guney S, “Degeneration of the lumbar spine and dual-energy X-ray absorptiometry measurements in patients without osteoporosis”, Clin Imaging, 33(5), 374-378 (2009).  

A4. Çubuk R, Tasali N, Aydin S, Saydam B, Sengor T, ”Dynamic MR dacryocystography in patients with epiphora”, Eur J Radiol, 73(2), 230-233 (2010).

A5. Tasali N, Çubuk R, Celik L, Canbora B, “Atypical meningeal involvement in Wegener granulomatosis: MR imaging survey of a particular case”, AJNR Am J Neuroradiol, 30(8), 116 (2009).

A6. Çubuk R, Tasali N, Sahin S, “Hyperdense middle cerebral artery sign: an early radiological finding of acute ischaemic stroke”, Emerg Med J, Apr;28(4):344 (2011)

A7. Çubuk R, Tasali N, Kozakcioglu M, Guney S, “Is bone mineral density measurements correlated with facet joint orientation? A dual energy X-ray absorptiometry study”, Prague Med Rep, 110(4), 343-9, (2009).

A8. Sarıman N, Levent E, Çubuk R, Yurtlu S, Benli Aksungar F, “Bronchial hyperreactivity and airway wall thickening in obstructive sleep apnea patients”, Sleep Breath, Sep;15(3):341-50 (2011).

A9. Çubuk R, Tasali N, Arslan G, Midi A, Manukyan MN, Guney S, “A giant villous adenoma: case mimicking rectosigmoid malignancy; radiological survey to diagnosis”, Prague Med Rep, 111(1), 76-81 (2010).

A10. Çubuk R, Tasali N. “Education and Imaging, Hepatobiliary and pancreatic: malignant wash-out pattern of hepatocellular cancer using dynamic MR imaging”, J Gastroenterol Hepatol, 24(6), 1151 (2009).

A11. Çubuk R, Tasali N, “Medical image, Tietze’s syndrome”, N Z Med J, 122, 87-88 (2009).

A12. Çubuk R, Kozakçıoğlu M, Tasalı M, Atalay A, Çelik L, “Lumbar Disc and Facet Degeneration: Correlation with Age and Facet Orientation”, Trakya Univ Tip Fak Derg, 26(1), 36-42 (2009).

A13. Mutlu H, Peker B, Basekim CC, Çubuk R, “Large vestibular aqueduct syndrome: CT and MR imaging finding”, European Journal of Radiology Extra, 52, 59-60 (2004).

A14. Çubuk R, Sahin S, Tasali N, Cinar N, Cubuk A, “A Case of Fahr’s Disease Presenting with Anxiety Disorder: Magnetic Resonance Spectroscopy Findings”, The Internet Journal of Neurology, 12, 2–4 (2010).

A15. Çubuk R, Tasali N, “Medical image, A colloid cyst in the third ventricle”, N Z Med J, 122, 103-104 (2009).

A16. Yener AN, Midi A, Sav A, Çubuk R, “Cauda equina paraganglioma with ependymoma-like histology: a case presentatıon”. Turk Neurosurg, 22(3):353-9 (2012).

A17. Ekici S, Sinanoğlu O, Çubuk R, “Ectopic Ureterocele: An Infrequent Cause of Retrograde Ejaculation and Its Diagnosis: Case Report’,  Turkiye Klinikleri J Med Sci 31(6):1585-7 (2011).

A18. Cubuk R, Aydin A, Tasali N, Yilmazer S, Celik L, Dagdeviren B, Guney S. Non-invasive evaluation of the coronary venous system in patients with chronic systolic heart failure by 64-detector computed tomography. Acta Radiol, 1;52(4):372-7 (2011).

A19. Tasali N, Cubuk R, Aricak M, Ozarar M, Saydam B, Nur H, Tuncbilek N. Temporomandibular joint (TMJ) pain revisited with dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI). Eur J Radiol, Mar;81(3):603-8 (2012).

A20. Yener NA, Midi A, Cubuk R, Orki A, Onar C, Ersev A, Arman B. Palpable lesions as a diagnostic tool in patients with thoracic pathology. Diagn Cytopathol, Jan;41(1):28-34 (2013).

A21. Midi A, Yener NA, Orki A, Cubuk R, Ersev A. Extrinsic allergic alveolitis as an uncommon diagnostic pitfall in lung cytology. Diagn Cytopathol, Aug;40(8):737-40 (2012).

A22. Tasali N, Cubuk R, Sahin K, Sinanoğlu  O, Saydam B. MR Imaging in Stress Urinary Incontinence: Endovaginal MRI with an Intracavitary Coil and Dynamic Pelvic MRI. Urol J, Winter;9(1):397-404 (2012).

A23. Bayram B, Acar U, Koca HK, Narin B, Cavdaroglu GC, Celik L, Cubuk R. An efficient algorithm for automatic tumor detection in contrast enhanced breast MRI by using artificial neural network. Neural Network World 5/13, 483-498

A24. Tasali N, Cubuk R, Midi A. Krukenberg Tumor: CT and PET-CT Findings. Eurasian J Med. 2010 Aug;42(2):103.

A25. Kahraman T, Cubuk R, Sinanoglu O, Tasalı N, Ozarar M, Saydam B. Comparison of power Doppler ultrasound with gray scale transrectal ultrasound in predicting cancer positive prostate biopsy cores. Eurasian J Med. 2010 Aug;42(2):81-5.

A26. Cubuk R, Tasali N, Arslan G, Atasoy M. Arterial Compression in a Young Adult due to the Presence of a Cervical Rib: CT and CT Angiographic Findings. Eurasian J Med. 2010 Apr;42(1):46.

A27. Alici T, Esenyel CZ, Esenyel M, Imren Y, Ayanoglu S, Cubuk R. Relationship between meniscal tears and tibial slope on the tibial plateau. Eurasian J Med, Dec;43(3):146-51 (2011).

A28. Yener NA, Balikçi A, Cubuk R, Mıdı A, Örkı A, Eren Topkaya A. Primary

lymphoepithelioma-like carcinoma of the lung: report of a rare case and review of the literature. Turk Patoloji Derg, 28(3):286-9 (2012).

A29. Deveci U, Altintoprak F, Sertan Kapakli M, Manukyan MN, Cubuk R, Yener N, Kebudi A. Is the use of a drain for thyroid surgery realistic? A prospective randomized interventional study. J Thyroid Res. 2013:285768 (2013).

A30. Yener AN, Manukyan M, Mıdı A, Cubuk R. Solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas: report of a rare case and review of the literature. Turk Patoloji Derg, 30(3):228-32 (2014).

A31. Aydın A, Cubuk R, Atasoy MM, Gürol T, Soylu Ö, Dağdeviren B. The morphologic and functional features of LAD myocardial bridging at multi-detector computed tomography coronary angiography: correlation with coronary artery disease. Turk Kardiyol Dern Ars. Jan;43(1):31-7 (2015).

A32. Atasoy MM, Sariman N, Levent E, Cubuk R, Çelik Ö, Saygi A, Atasoy I, Şahin S. Nonsevere acute pulmonary embolism: prognostic CT pulmonary angiography findings. J Comput Assist Tomogr. Mar-Apr;39(2):166-70 (2015).

A33. Atasoy MM, Tasali N, Cubuk R, Narin B, Deveci U, Yener N, Çelik L.

Vacuum-assisted stereotactic biopsy for isolated BI-RADS 4 microcalcifications: evaluation with histopathology and midterm follow-up results. Diagn Interv Radiol, Jan-Feb;21(1):22-7 (2015).

A34. Arslan G, Celik L, Cubuk R. A pictorial essay of breast implant imaging and implant complications. Ann Ital Chir. 87:493-501 (2016).

A35. Sahin S, Okluoglu Önal T, Cinar N, Bozdemir M, Çubuk R, Karsidag S. Distinguishing Depressive Pseudodementia from Alzheimer Disease: A Comparative Study of Hippocampal Volumetry and Cognitive Tests. Dement Geriatr Cogn Disord Extra 2017;7:230–239

A36. Celik L, Cubuk R, Arslan G, Atasoy MM, Celik L.  Accidental injection of autologous fat into the breast implant:a case report highlighting radiological findings. Eur J Plast Surg. DOI 10.1007/s00238-017-1319-6

A37. Arslan G, Celik L, Cubuk R, Atasoy MM. Internal Mammary Artery Anastomoses in Patients without Breast Lesions (BIRADS 1) and in Patients with Malignant Breast Lesions (BIRADS 6) on Magnetic Resonance Imaging (MRI). Pol J Radiol, 2017; 82:. DOI: 10.12659/PJR.902674

A38. Arslan G, Çelik L, Çubuk R, Çelik L, Atasoy MM. Comparison of Internal Mammary Artery and Lateral Thoracic Artery Width in Patients with Benign and Malignant Breast Tumors. Erciyes Med J 2017; 39(2): x-x. DOI:10.5152/etd.2017.16128

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1. Çubuk R, Tasali N, Narin B, Celik L, Guney S, “Correlation between the Breast Density in Mammography and Background Enhancement in MR Mammography”, RSNA 95nd Scientific Assembly and Annuel Meeting, Chicago, LL-BR4083-H08, Page:747, November 29-December 4 2009.

B2. Kocer A, Çubuk R, Tasali N, Eryılmaz A, Cubuk A, “The evaluation of focal lesions with diffusion MRI in multiple sclerosis attack”, 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Florence, Italya, P-2490, Sayfa:503, 12-15 September 2009.

B3. Sahin S, Çubuk R, Cinar N, Bozdemir M, Karsidag S, “Hippocampal Volumetry and Cognitive Tests in Depressive Pseudodementia and Alzheimer’s Disease”, 14th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Cenova, İsviçre, P-1337, Sayfa:203, 25-28 September 2010.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : (-)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Çubuk R, Çubuk A. Alzheimer Hastalığı Tanısında Güncel Radyolojik Yöntemler. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2012;5(3):51-7.

D2. Şengöz T, Çubuk R, Kaya H, Arıbal E, “Tiroid nodüllerinde ultrason rehberliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi”, Düzce tıp fakültesi dergisi, 11(2), 26-32 (2009).

D3. Kozakçıoğlu M, Atalay A, Çubuk R, “Postpartum dönemde bel ağrısı: vertebral osteomyelit bir olgu sunumu”, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 72, 131-133 (2009).

D4. Midi A, Çubuk R, Yener AN, Örki A, Arman B, “Akciğerde Atipik Adenomatöz Hiperplazi ve Hamartom Birlikteliği”, Türk Patoloji Dergisi, 26(3), 249-252, (2010).

D5. Tasalı N, Çubuk R, Şahin K, Özarar M, Çubuk A, Saydam B, Koçer B, “Serebral palsi’li olgularda kranyal manyetik rezonans görüntüleme bulguları”, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(3), 16-20 (2009).

D6. Çubuk R, Koçer A, Tasalı N, Çubuk A, Eryılmaz M, Özdem Ş, Börü ÜT, “Multipl Sklerozda Fokal Lezyonların Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi”, Konuralp Tıp Dergisi, 2(3), 1-5 (2010).

D7. Çubuk R, Tasali N, Canbora B, Atasoy M, Sinanoğlu O, Güney S, “Kalisiyel divertikül olgusu ve radyolojik bulgular”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(2), 57-59 (2009).

D8. Tasalı N, Çubuk R, Midi A, Çelik A, Çelik L, Güney Ş, “Serviks Kanserinde Radyolojik Görüntüleme”, Konuralp Tıp Dergisi, 2(2), 33-38 (2010).

D9. Çubuk A, Çubuk R, Koçer E, Koçer A, Gözke E, “Lökoarioza Bağlı Dengesizlik, Üriner ya da Bilişsel Fonksiyon Bozukluğu Riski”, Türk Nöroloji Dergisi, 14(5), 323-327 (2008).

D10. Çubuk R, Tasalı N, Midi A, Bayrak ET, Arslan G, Orki A, Atasoy M, Çelik L, Güney S, “Akciğer Lezyonlarında Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Transtorasik Aspirasyon Biyopsi Sonuçları; İşlem, Komplikasyonlar Ve Tanı Değeri”, Maltepe Tıp Dergisi, 1, 32-37 (2009).

D11. Çubuk R, Atasoy A. BT Anjiyografi Çekimleri Açısından BT Cihazlarındaki Son Gelişmeler. Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2012;5(3):1-9

D12. Midi A, Çubuk R, Altınel S, Örki A, Önder Y, Yurdagül Y, Arman B, Kıyan G, Türken O,  “Kardiak Sinovial Sarkom, Olgu Sunumu”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(1), 57-59 (2009).

D13. Çubuk R, Tasalı N, Midi A, Arslan G, Bayrak ET, Manukyan M, Atasoy M, Çelik L, Güney S, “Radyolojik olarak BI-RADS kategori 3-5 olarak değerlendirilen meme lezyonlarının histopatolojik değerlendirmesinde ultrason rehberliğinde yapılan tru-cut iğne biyopsinin etkinliği: üç yıllık deneyimimiz”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(2), 23-27 (2009).

D14. Çelik L, Çubuk R, “Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime”, Klinik gelişim, 23(2), 6-10 (2010).

D15. Şeker S, Türken O, Kıyan G, Görük M, İyiğün Ö, Çubuk R, Karagöz B, Bayramiçli OU, Tülbek MY, “Seminom ve Budd-Chiary sendromu birlikteliği: olgu sunumu”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(2), 53-56 (2009).

D16. Çelik L, Çubuk R. Her Meme Kanseri Tanısı Alanda Pre-op Manyetik Rezonans Görüntülemeye Gerek Var mı? Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2013;6(2):15-20.

D17. Manukyan M, Deveci U, Midi A, Çubuk R, Kebudi A, Kapaklı MS, Yener N, “Submukozal lipoma bağlı kolo-kolonik intususepsiyon: olgu sunumu”, Kolon rektum hast dergisi,  20, 41-43 (2010).

D18. Koçer A, Börü ÜT, Çubuk R, Alp R, “Orta serebral arter tutulumuna bağlı iskemilerde hiperdens orta serebral arter işareti ve sulkuslarda silinme varlığının araştırılması”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi, 11(1), 29-32 (2004).

D19. Saydam B, Çubuk R, Cumalı R, Özarar M, Baca Y, “Umblikal endometriyozis olgusu: Endometriyoziste MRG Görüntüleme” Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 7(3), 158-161 (2003).

D20. Sinanoğlu O, Ekici S, Uraz M, Çubuk R, “Acil serviste renal kolik tanı ve tedavisi”, Maltepe Tıp Dergisi, 2(2), 55-58 (2010).

D21. Özel A, Sezgin G, Bozkaya E, Mutlu N, Çubuk R, Bayramiçli OU, “Uzun süreli lityum tedavisine bağlı bilateral parotis hiperplazisi”, Maltepe Tıp Dergisi, 2(2), 50-51 (2010).

D22. Uraz M, Midi A, Çubuk R, Yener N, Örki A, Saygı A, Arman B, “Primer mediastinal ektopik guatr” Maltepe Tıp Dergisi, 2(2), 52-54 (2010).

D23. Es MU, Filizcan U, Onar LÇ, Erden B, Yılmazer MS, Atasoy M, Çubuk R, Dağdeviren B, Arbatlı H, “Koroner anjiografi ile eş zamanlı intraarteriyel bilgisayarlı tomografi ile aort anevrizması ve periferik arter hastalıklarının görüntülenmesi”, Maltepe Tıp Dergisi, 3(1), 7-9 (2011).

D24. Özel AM, Sezgin G, Gümüş B, Köse ED, Bozkaya E, Çubuk R, Kalkay MN, BAyramiçli OU, “Sessiz koledok kisti olgusu”, Maltepe Tıp Dergisi, 3(1), 65-68 (2011).

D25. Arslan G, Çubuk R. Torasik outlet sendromunun nedenini bulmak, Maltepe Tıp Dergisi. 8(1), 1-2 (2016).  

D26. Arslan G, Çubuk R. Metastaz ön tanılı karaciğer absesi olgusu, Maltepe Tıp Dergisi. 7(7), 1-2 (2015).

D27. Sinanoglu O, Ekinci S, Cakiroglu B, Cubuk R. Aksoy SH. Comparison of Hounsfield Units of the Renal Papillae in Kidney Stone Formers and Non Stone Formers. Nobel Medicus. 30(10):63-68 (2014).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çubuk R, Tasalı N, Narin B, Bayrak ET, Arslan G, Çelik L, Güney S, “Koroner venöz sistemin 64 dedektörlü ÇKBT ile noninvaziv değerlendirilmesi”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 15, SB-131, Sayfa:136, Antalya, 4-9 Kasım 2009. 

E2. Çubuk R, Tasalı N, Narin B, Çelik L, Güney Ş, Bayrak ET, Arslan G, Keskiner F, “Mediastinal kavernöz hemanjiom”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, P-163, Sayfa:253, 4-9 Kasım 2009.

E3. Tasalı N, Çubuk R, Narin B, Arslan G, Bayrak ET, Keskiner F, Çelik L, Güney Ş, “Tek taraflı over torsiyonu: Doppler US ve MRG bulguları”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, P-163, Sayfa:253, 4-9 Kasım 2009.

E4. Tasalı N, Çubuk R, Narin B, arman A, Çelik L, “Web tabanlı Pacs sistemi ile yapılan teleradyoloji uygulaması; Türkiyede 3 yıllık deneyimimiz”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, SB-209, Sayfa:173, 4-9 Kasım 2009.

E5. Tasalı N, Çubuk R, Narin B, Arman A, Çelik L, “Kullandığımız web tabanlı teleradyoloji sisteminin dünyada sınırları belirlenmiş standartlar ve öneriler ışığında değerlendirilmesi” 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, SB-174, Sayfa:156, 4-9 Kasım 2009.

E6. Anıl BN, Bayram B, Çubuk R, Arman A, Acar U, Çavdaroğlu Ç, Çelik L, “Memenin benign ve malign lezyonlarını tanımlamada yapay sinir ağları tekniğinin dinamik MRG incelemesi ile karşılaştırılması”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, P-697, Sayfa: 501, 4-9 Kasım 2009.

E7. Anıl BN, Bayram B, Çubuk R, Arman A, Acar U, Durmaz Aİ, Çelik L, “Meme MRG incelemesinde kenar yakalama filtresi kullanılarak hareket artefaktlarının giderilmesi”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, P-699, Sayfa:502, 4-9 Kasım 2009.

E8. Anıl BN, arman A, Çubuk R, Özçağlayan A, Tasalı N, Çelik L, “40 yaş altı kadınlarda meme kanserinin MRG bulguları ve olguların demografik dağılımları”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, SB-143, Sayfa:142, 4-9 Kasım 2009.

E9. Çubuk R, Tasalı N, Bayrak ET, Atasoy MM, Arslan G, Güney Ş, “Vasküler loop olgusu: MR bulguları”, 3.Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi, Ankara, P-045, Sayfa:71, 22-24 Mayıs 2008.

E10. Ekici S, Atasoy MM, Çubuk R, Bayrak ET, Arslan G, Arman A, Güney Ş, “Retrograd ejakulasyona neden olan ektopik üreterosel ve tanısında manyetik rezonans görüntülemenin yeri”, 3.Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi, Ankara, P-009, Sayfa:48, 22-24 Mayıs 2008.

E11. Atasoy MM, Arslan G, Çubuk R, Güney Ş, Bayrak ET, “Karotid Cisim Paraganglioması”, 3.Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi, Ankara, P-052, Sayfa:77, 22-24 Mayıs 2008.

E12. Çubuk R, Tasalı N, Bayrak E, Arslan G, Atasoy M, “Parsiyel korpus kallozum agenezisi ve Dandy-Walker varyant birlikteliği: MRG bulguları”, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 14, P-596, Sayfa:418, 1-5 Ekim 2008.

E13. Çubuk R, Tasalı N, Bayrak E, Arslan G, Atasoy M, “Gestasyonel olguda kortikal psödolaminar nekrozis ve MRG bulguları”, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 14, P-597, Sayfa:418-419, 1-5 Ekim 2008.

E14. Midi A, Arslan G, Manukyan M, Çubuk R, Kebudi A, “Rektumda giant villöz adenom: olgu sunumu”, 18. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, P-052, 25-29 Ekim 2008.

E15. İyigün Ö, Kıyan G, Şeker S, Sezgin G, Çubuk R, Bayramiçli OU, “Sanal kolonoskopi deneyimlerimiz” 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ankara, P-348, Sayfa:190, 14-18 Ekim 2009.

E16. Görük M, Sezgin G, Kalkay MN, Çubuk R, Bayramiçli OU, “Anabolizan Steroid Kullanan Hastada Fokal Nodüler Hiperplazi”, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ankara, P-219, Sayfa:135, 14-18 Ekim 2009.

E17. Şeker S, Kıyan G, İyigün Ö, Sezgin G, Çubuk R, Kalkay MN, Bayramiçli OU, “İleri yaşta atipik prezentasyonlu çölyak hastalığı: bir olgu nedeniyle”, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ankara, P-127, Sayfa: 97, 14-18 Ekim 2009.

E18. Kıyan G, Şeker S, İyigün Ö, Sezgin G, Çubuk R, Bayramiçli OU, “Mezenter iskemi ve BT anjiografi”, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ankara, P-5, Sayfa:44, 14-18 Ekim 2009.

E19. Mutlu N, Çubuk R, Kalkay MN, Çelik L, Bayrak ET, Bayramiçli OU, “Gastrik volvulus olgu sunumu”, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ankara, P-224, Sayfa:137, 14-18 Ekim 2009.

E20. Kozan B, Tasalı N, Özarar M, Çubuk R, Aydın Ş, Toprak E, Saydam B, Şengör T, “Tek Gözde Psödoeksfoliasyon Sendromu’nun Klinik Bulguları Tanımlanan Olgularda Bilateral Retrobulber Kan Akımlarının Renkli Doppler US ile Karşılaştırılması”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, Cilt 9, SS-114, Sayfa: E81, 8-11 Ekim 2003.

E21. Alıcı T, Şahin M, Çubuk R, Tasalı N, “Menisküs yırtığı oluşumunda posterior tibial eğimin katkısı varmı”, 21 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, SB-083, Sayfa:30-31, 3-8 Kasım 2009.

E22. Şahin Ş, Yılmazer S, Ayalp S, Çubuk R, Topkaya AE, Okluoğlu T, Karsıdağ S, “Sağlıklı genç bir erişkinde gastrointestinal sistem endoskopisi sonrası gelişen endokardite bağlı serebral embolizm”, 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, P-34, Sayfa:63, 11-16 Kasım 2008.

E23. Sezgin G, Mutlu N, Midi A, Bayramiçli OU, Çubuk R, “Nadir görülen bir olgu: Akut batın tablosu ile gelen splenik infarkt”, 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İzmir, P-68, Sayfa:222-223, 10-13 Haziran 2009.

E24. Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Midi A, Çubuk R, Türken O, “Memenin Primer Nöroendokrin Tümörü: İki Olgu Sunumu”, 10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2009, İzmir, P-129, Sayfa:60, 30 Eylül-4 Ekim 2009.

E25. Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Midi A, Çubuk R, Türken O, “Meme Kanserinde 42 yıl Sonra Lokal Nüks: Olgu Sunumu”, 10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İzmir, P-130, Sayfa: 60, 30 Eylül-4 Ekim 2009.

E26. Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Çubuk R, Midi A, “Tiroid Cerrahisinde Dren Gerekli midir?”, 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P-068, Kuşadası 2009.

E27. Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Midi A, Çubuk R, “Tek insizyonlu Transumbilikal Laparoskopik Kolesistektomide Erken Sonuçlarımız”, 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, SB-61, Sayfa:131, 28-31 Ekim 2009.

E28. Manukyan MN, Deveci U, Kebudi A, Gökçe K, Çubuk R, Atasoy MM, Bayamiçli OU, “Endoskopik retrograd kolanjio pankreatikografi sonrası laparoskopik kolesistektomi”, 17 Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, P-198, 26-29 Mayıs 2010.

E29. Manukyan MN, Deveci U, Midi A, Çubuk R, Kebudi A, Oltulu M, ”Hepatik fleksuraya yerleşmiş dev lipoma bağlı invaginasyon”, 17 Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, P-510, 26-29 Mayıs 2010.

E30. Manukyan MN, Deveci U, Kebudi A, Severge U, Çubuk R, Midi A, “Sebebi Bulunamayan Karın Ağrılarında Kolonoskopinin Tanıdaki Yeri”, 17 Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, P-331, 26-29 Mayıs 2010.

E31. Erşan N, Çelik Ş, Erşan T, Deveci U, Manukyan MN, Kebudi A, Midi A, Çubuk R, “Hepatik fleksurada dev lipoma bağlı invaginasyon: Olgu sunumu“, Elazığ Tıp Fakültesi III. Ulusal Cerrahi Tıp Öğrenci Kongresi, Elazığ, 9-11 Ekim 2009 (Kongrede poster 1.cilik ödülü almıştır).

E32. Kozakcıoglu M, Atalay A, Çubuk R, Tasalı N, Guney S, “Lomber omurga dejenerasyonu ile kemik dansitometri ölçümü arasındaki ilişki”, 3.Ulusal Osteoporoz kongresi, Antalya, P-52, Sayfa:250, 15-19 Ekim 2008.

E33. Tasalı N, Çubuk R, Belir T, Narin B, Arman A, Celik L, “Merkezi PACS sistemi ile yapılan teleradyoloji uygulaması: Turkiye’deki 3 yıllık deneyimimiz”, TurkMIA medical informatics’09, Antalya, P-4, 12-15 Kasım 2009.   

E34. Özel M, Sezgin G, Mutlu N, Yurtlu Ş, Çubuk R, Bayramiçli OU, “Kolanjiokarsinomalı bir hastada Yttrium-90 radyoembolizasyonuna sekonder karaciğer yetmezliği”, 12.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, P-167, Sayfa:147, 6-10 Ekim 2010.

E35. Özel M, Sezgin G, Bozkaya E, Mutlu N, Çubuk R, Bayramiçli OU, “Uzun süreli lityum tedavisine bağlı bilateral parotis hiperplazisi”, 12.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, P-228, Sayfa:187, 6-10 Ekim 2010.

E36. Harmankaya İ, Ünay D, Çubuk R, Çelik L, Kadıpaşaoğlu K, “Fully automatized, patient specific, 4D modeling of the aortic valve”, 16th International Biomedical Science & Technology Symposium (BIOMED 2010), P-3.2, Sayfa:111, 29 Eylül–2 Ekim 2010.

E37. Özel M, Sezgin G, Gümüş B, Köse ED, Bozkaya E, Çubuk R, Kalkay MN, Bayramiçli OU, “73 Yaşında bir hastada sessiz koledok kisti”, Hepato Gastroenteroloji Kongresi,  P-37, 29 Eylül-3 Ekim 2010.

E38. Mermi EÜ, Çubuk R,Mansuroğlu Ş, Tasalı N, Atasoy MM, Çelik L. Aortaenterik fistül BT bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2011, [P-0136].

E39. Tasalı N, Çubuk R, Atasoy MM, Mermi EÜ, Çelik L. İmplantlı meme değerlendirmesinde ayırıcı tanı; silikon lenfadenit. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2011, [P-0734].

E40. Tasalı N, Çivi ÖG, Atasoy MM, Çubuk R, Mermi EÜ,Mansuroğlu Ş, Çelik L. Malign plevral mezotelyomada PET BT nin tedavi sürecine etkisi 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2011, [P-1023].

E41. Mermi EÜ, Yüksel G, Mansuroğlu Ş, Atasoy MM, Çubuk R. Mide gastrointestinal stromal tümörü taklit eden komplike pankreas psödokisti olgusu. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 07-11 Kasım 2012, [P-115].

E42. Mermi EÜ, Yüksel G, Mansuroğlu Ş, Atasoy MM, Çubuk R. Parapelvik kist ön tanısı ile takip edilen renal arteriovenöz malformasyon olgusu. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 07-11 Kasım 2012, [P-234].

E43. Mansuroğlu Ş, Çubuk R, Mermi EÜ, Yüksel G, Atasoy MM, Tasalı N, Yıldız YS. Koroner Arter Hastalıkları Tanısında 64 kesitli BT ile Koroner BT Anjiografi, 3,5 yıllık deneyimimiz. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 07-11 Kasım 2012, [P-436].

E44. Mermi EÜ, Mansuroğlu Ş, Yüksel G, Atasoy MM, Çubuk R, Çelik L. Silikon lenfadenit olgu sunumu. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 07-11 Kasım 2012, [P-549].

E45. Atasoy MM, Çubuk R, Tasalı N, Yüksel G, Mermi EÜ, Çelik L. Mamografi kimlerde ciddi ağrı yapar?. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 07-11 Kasım 2012, [P-558].

E46. Atasoy MM, Tasalı N, Çubuk R, Çelik Ö, Atasoy I, Şahin S. Pulmoner Emboli teşhisinde güncel kılavuzlar ve klinik uygulamaların karşılaştırılması. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 07-11 Kasım 2012, [P-886].

E47. Yüksel G, Çubuk R, Mermi EÜ, Mansuroğlu Ş, Yener AN. Meme kanserinde prognostik faktörler ile meme MRG’nin dinamik ve morfolojik özellikleri arasında ilişki var mı?. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 07-11 Kasım 2012, [SB-032].

E48. Yüksel G, Tasalı N, Çubuk R, Yüksel G, Deveci U, Çelik L. Son dekatta, Meme MR ‘ ının klinik kullanımındaki değişim: Retrospektif 2441 tetkikin değerlendirilmesi. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 07-11 Kasım 2012, [SB-034]

E49. Gül B, Atasoy MM, Yener NA, Yüksel G, Çubuk R, Çelik L. Memenin pür in situ duktal karsinomunda MR bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 06-10 Kasım 2013, [PS-0123].

E50. Atasoy MM, Çubuk R, Tasalı MN,  Gül B, Yener NA, Çelik L. Mamografik ve sonografik olarak BIRADS 5 kriterli olup, histopatolojik tanısı yoğun fibrozis gelen olgularda konservatif  yaklaşım mümkün mü?. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 06-10 Kasım 2013, [PS-0204].

E51. Gül B, Bayramiçli OU, Atasoy MM, Yener NA, Yüksel G,  Çubuk R. Crohn Hastalığı: BT enterografi ve MR enterografi bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 06-10 Kasım 2013, [PS-0250].

E52. Gül B, Bayramiçli OU, Atasoy MM, Mermi EÜ, Tasalı MN, Çubuk R. Portal hipertansiyonlu olguda nadir bir kollateral: Süperior mezenterik ven ile testiküler ven arası. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 06-10 Kasım 2013, [PS-0717].

E53. Atasoy MM, Erkılıç AC, Çubuk R, Tasalı MN, Gül B, Mermi EÜ. Klippel- Trenaunay sendromu: Olgu sunumu ve teşhis yöntemleri . 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 06-10 Kasım 2013, [PS-0770].

E54. Mermi EÜ, Atasoy MM, Çelik Ö, Mansuroğlu Ş, Yüksel G, Gül B, Çubuk R, Vural Ç. Diabetes mellitus tanılı iki farklı olguda Malign Nekrozitan Eksternal Otit Sunumu.  34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 06-10 Kasım 2013, [PS-0817].

E55. Gül B, Atasoy MM, Mermi EÜ, Mansuroğlu Ş, Tasalı MN, Çubuk R. Endometrium kanserli olguda pelvik venlerden, vena kava inferior yoluyla  sağ atriuma uzanan tümör trombüsü. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 06-10 Kasım 2013, [PS-0846].

E56. Yüksel G, Çubuk R, Mermi EÜ, Atasoy MM, Mansuroğlu Ş, Gül B. Postoperatif dönemde gelişen karotikokavernöz fistül olgusu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 06-10 Kasım 2013, [PS-1092].

E57. Altıntoprak KM, Mermi EÜ, Atasoy MM, Mansuroğlu Ş, Yüksel G, Gül B, Çubuk R. Vezikovajinal fistül tanısında BT fistülografi ve MR( MPR, MIP, VR rekonstrüksiyon ) bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 06-10 Kasım 2013, [PS-1571].

E58. Altıntoprak KM,Mansuroğlu Ş, Atasoy MM, Gül B, Tabak NA, Çubuk R. Dinamik rektal inceleme ile anteriorrektosel tanısı alan iki olgu.35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-16  Kasım 2014, [PS-0841].

E59. Atasoy MM, Gül B, Mansuroğlu Ş, Altıntoprak KM, Arslan G, Tabak NA, Çubuk R. İzole pelvik/gonadalvenreflüsüne bağlı alt ekstremite varislerinin teşhisi ve ultrason eşliğinde köpük skleroterapi ile tedavisi. 35. Ulusal Radyoloji K0ngresi, Antalya, 11-16  Kasım 2014, [PS-1673].

E60. Atasoy MM, Gül B,Mansuroğlu Ş, Altıntoprak KM, Arslan G, Tabak NA, Çubuk R. Kronik venöz yetmezlik tedavisinde beş farklı endovenözablasyon tekniği. 35. Ulusal Radyoloji K0ngresi, Antalya, 11-16  Kasım 2014, [PS-1707].

E61. Altıntoprak KM,Mansuroğlu Ş, Atasoy MM, Gül B, Tabak NA, Çubuk R. Mide kanserli olguda postoperatif dönemde peritonealimplantasyon ve ekilme yolu yayılım. 35. Ulusal Radyoloji K0ngresi, Antalya, 11-16  Kasım 2014, [PS-0858].

E62.Mansuroğlu Ş, Altıntoprak KM, Atasoy MM, Gül B, Tabak NA, Çubuk R. 64 kesitli BT ile; daha önceden tanı konulması zor olan nadir vasküler varyasyon, anomali ve patolojilerin saptanması. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-16  Kasım 2014, [PS-1003].

E63.Mansuroğlu Ş, Altıntoprak KM, Çubuk R, Atasoy MM, Arslan G, Ünal NB, Şahin Ş. Ani konuşma bozukluğu ile prezente olan CADASIL hastalığı 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 22-23 Ekim 2015, [PS-0175].

E64. Arslan G, Çubuk R,Mansuroğlu Ş, Altıntoprak KM, Özdemir MŞ, Atasoy MM. Horner sendromu ile prezente olan servikal faset metastazı. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 22-23 Ekim 2015, [PS-0343].

E65. Özdemir MŞ, Arslan G, Altıntoprak KM,Mansuroğlu Ş, Atasoy MM, Çubuk R. İzole karaciğer tutulumu olan Sarkoidoz tanılı olguda Görüntüleme bulguları. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 22-23 Ekim 2015, [PS-0636].

E66. Gül B, İlter E, Çelik A, Çubuk R, Yener AN, Atasoy MM. Sezeryan sonrası görülen abdominal duvar endometriozisi: İki olgu sunumu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 22-23 Ekim 2015, [PS-0842].

E67. Akbayır N, Yener N, Çubuk R, Sezgin G, Manukyan M, Kebudi A. Kriptojenik karaciğer sirozu nedeniyle kadavradan karaciğer transplantasyonu sonrasında gelişen mide kanseri. 31.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 25-30 Kasım 2014, [PS-351].   

E68. Akgün FS, Kapaklı MS, Sarıhan ME, Kaya FÖ, Kızılkılıç E, Çubuk R. Karın ağrısı ayırıcı tanısında lenfoma: olgu sunumu.  11. Ulusal acil tıp kongresi, 16-19 Nisan 2015 (PS:0371).

E69. Akgün FS, Kaya FÖ, Çubuk R, Yücel N. Kriptojenik organize pnömoni. 11.Türkiye acil tıp kongresi, 26-29 Ekim 2015, KKTC (PS:038).

E70. Kaya FÖ, Sezgin G, Ceylan Y, Zamanova K, Akgün FS, Kapaklı S, Çubuk R, Nalbant S, Türken O. Epilepsi tanılı hastada Nöro-Behçet Hastalığı. 4.İstanbul Dahiliye klinikleri buluşması. 14-15 Kasım 2014, İstanbul.    

E71. Kaya FÖ, Sezgin G, Ceylan Y, Zamanova K, Akgün FS, Kapaklı S, Çubuk R, Nalbant S, Türken O. Peritonitis karsinomatoza ve mezotelyoma. 4.İstanbul Dahiliye klinikleri buluşması. 14-15 Kasım 2014, İstanbul.

F. Diğer yayınlar

F1. Çeviri Kitap Editörlüğü:

Güney Ş, Tasalı N, Çubuk R. “Kas iskelet Görüntüleme Olguları”. Jamshid Tehranzadeh’in “Musculoskeletal imaging cases” adlı eserinden,

F2. Yazılan Ulusal kitapta bölüm yazarlığı

Çelik L, Çubuk R. “Memede Radyoloji Rehberliği İle Yapılan Minimal İnvaziv Perkütan Girişim Ve Biyopsi Teknikleri”. Tüm Yönleriyle Meme Kanseri kitabı. Editörler: Prof. Dr. Süha AYDIN, Doç. Dr. Tamer AKÇA (baskıda).

G. Davetli sempozyum-konfrerans konuşmaları

G1. Ultrasonografi eşliğinde memede telle lezyon işaretlenmesi. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Kanseri Sempozyumu. 20 Mart 2010, Maltepe, İstanbul

G2. Türk iç hastalıkları uzmanlıkları derneği. İstanbul toplantıları-91. Karmaşık Otoimmün Durumlar (İnteraktif Vaka Tartışmalı). 7 Şubat 2013 Perşembe   19:00-21:00, İstanbul Tıp Fakültesi, Kemal Atay Amfisi

G3. Periferik MR anjiografi. Türk manyetik rezonans derneği kardiyovasküler görüntüleme sempozyumu. 23 mart 2013.Cevahir otel kongre merkezi. İstanbul

G4. Meme olguları. Türk radyoloji derneği Meme görüntüleme sempozyumu. 25 mayıs 2013. Gaziantep.

G5. Baş boyun MR anjiografi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 5-10 Kasım 2013. Antalya

G6. Yüksek risklilerde meme kanseri tarama. May-met toplantı. 21 şubat 2014. Medeniyet üniversitesi. Göztepe. İstanbul.

G7. Mezenterik vasküler hastalıklarda görüntüleme. Türk gastroenteroloji derneği. 26 şubat 2014. Kabataş, İstanbul.

G8. Bilgisayarlı tomografi ve acil radyoloji. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği İstanbul Sempozyumu, 11 Şubat 2017, Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans Salonu.

G9. Memenin Preoperatif Görüntülenmesi – Önemli Olan Nedir? MAYMET. 25 Aralık 2015, SB Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul.

G10. Kardiyovasküler sistem radyolojisi (oturum başkanlığı). Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 22-26 Ekim 2015.

G11. Akut koroner sendrom. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 22-26 Ekim 2015.

G.12. Olgularla öğrenelim, kardiyovasküler sistem radyolojisi. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 22-26 Ekim 2015.

G13. Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şubesi, Abdomen Radyolojisi Sempozyumu. (Sempozyum Bilimsel Başkanlığı). 30.11.2014. Bahceşehir Üniversitesi Toplantı Salonu, Beşiktaş, İstanbul.

G14. Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şubesi, Meme Radyolojisi Sempozyumu. (Sempozyum Bilimsel Başkanlığı). 13.04.2014. Bahceşehir Üniversitesi Toplantı Salonu, Beşiktaş, İstanbul.

G15. Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şubesi, Kas&İskelet Radyolojisi Sempozyumu. (Sempozyum Bilimsel Başkanlığı). 19.04.2015. Bahceşehir Üniversitesi Toplantı Salonu, Beşiktaş, İstanbul.

G15. Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şubesi, Kas&İskelet Radyolojisi Sempozyumu. (Sempozyum Bilimsel Başkanlığı). 20.11.2016. Conrad Otel Toplantı Salonu, Beşiktaş, İstanbul.

G16. Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şubesi, Radyoloji Fiziği Sempozyumu. (Sempozyum Bilimsel Başkanlığı). 28.02.2016. Conrad Otel Toplantı Salonu, Beşiktaş, İstanbul.

H. ATIFLAR (17.07.2017 itibari ile)

ATIF ALAN MAKALELER (en çok atıf alandan, en az alana doğru)

1.   Cubuk, R; Tasali, N; Narin, B; Keskiner, F; Celik, L; Guney, S; ,Correlation between breast density in mammography and background enhancement in MR mammography,La radiologia medica,115,3,434-441,2010,Springer   

2.   Sarıman, Nesrin; Levent, Ender; Çubuk, Rahmi; Yurtlu, Şirin; Aksungar, Fehime Benli; ,Bronchial hyperreactivity and airway wall thickening in obstructive sleep apnea patients,Sleep and Breathing,15,3,341-350,2011,Springer    

3.   Cubuk, R; Tasali, N; Aydin, S; Saydam, B; Sengor, T; ,Dynamic MR dacryocystography in patients with epiphora,European journal of radiology,73,2,230-233,2010,Elsevier   

4.   Atalay, Ayce; Kozakcioglu, Meral; Cubuk, Rahmi; Tasali, Nuri; Guney, Sefik; ,Degeneration of the lumbar spine and dual-energy X-ray absorptiometry measurements in patients without osteoporosis,Clinical imaging,33,5,374-378,2009,Elsevier        

5.   Tasali, N; Cubuk, R; Aricak, M; Ozarar, M; Saydam, B; Nur, H; Tuncbilek, N; ,Temporomandibular joint (TMJ) pain revisited with dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI),European journal of radiology,81,3,603-608,2012,Elsevier 

6.   Şengöz, Tuba; Çubuk, Rahmi; Kaya, Handan; Arıbal, E; ,Tiroid nodüllerinde ultrason rehberliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi,Düzce Tıp Fakültesi Dergisi,11,2,26-32,2009,         

7.   Cubuk, Rahmi; Aydin, Alper; Tasali, Nuri; Yilmazer, Serdar; Celik, Levent; Dagdeviren, Bahadir; Guney, Sefik; ,Non-invasive evaluation of the coronary venous system in patients with chronic systolic heart failure by 64-detector computed tomography,Acta Radiologica,52,4,372-377,2011,”SAGE Publications Sage UK: London, England”

8.   Cubuk, R; Tasali, N; Kozakcioglu, M; Guney, S; ,Is bone mineral density measurements correlated with facet joint orientation? A dual energy X-ray absorptiometry study,Prague medical report,110,4,343-349,2009,     

9.   Deveci, Ugur; Altintoprak, Fatih; Sertan Kapakli, Mahmut; Manukyan, Manuk Norayk; Cubuk, Rahmi; Yener, Nese; Kebudi, Abut; ,Is the use of a drain for thyroid surgery realistic? A prospective randomized interventional study,Journal of thyroid research,2013,,,2013,Hindawi Publishing Corporation        

10.  Cubuk, R; Tasali, N; Yilmazer, S; Gokalp, P; Celik, L; Dagdeviren, B; Guney, S; ,Effect of an oral anxiolytic medication and heart rate variability on image quality of 64-slice MDCT coronary angiography,La radiologia medica,116,1,47-55,2011,Springer  

11.  Tasali, N; Cubuk, R; Celik, L; Canbora, B; ,Atypical meningeal involvement in Wegener granulomatosis: MR imaging survey of a particular case,American Journal of Neuroradiology,30,8,E116-E116,2009,American Society of Neuroradiology  

12.  Yener, Neşe Arzu; Balikçi, Ahmet; Cubuk, Rahmi; Mıdı, Ahmet; Örkı, A; Eren Topkaya, Aynur; ,Primary lymphoepithelioma-like carcinoma of the lung: report of a rare case and review of the literature,Turk Patoloji Derg,28,,286-289,2012,    

13.  Cubuk, R; Tasali, N; ,Medical image. Tietze’s syndrome.,The New Zealand medical journal,122,1289,87-88,2009,      

14.  Tasali, Nuri; Cubuk, Rahmi; Sinanoglu, Orhun; Sahin, Kemal; Saydam, Bulent; ,MRI in stress urinary incontinence: endovaginal MRI with an intracavitary coil and dynamic pelvic MRI,Urology journal,9,1,397,2012,Urology and Nephrology Research Center

15.  Mutlu, Hakan; Peker, Bilhan; Basekim, C Cinar; Cubuk, Rahmi; Kizilkaya, Esref; Kantarci, Mecit; ,Large vestibular aqueduct syndrome: CT and MR imaging findings,European Journal of Radiology Extra,52,2,59-60,2004,Elsevier     

16.  Çubuk, Rahmi; Kozakçioğlu, Meral; Tasali, Nuri; Atalay, Ayçe; Çelik, Levent; ,Lumbar disc and facet degeneration: correlation with age and facet orientation,Balkan Medical Journal,2009,1,,2009,     

17.  Çelik, Levent; Çubuk, Rahmi; ,”Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne Zaman, Kime”,Klinik Gelişim 23,2,,6-10,2010,     

18.  Cubuk, R; Tasali, N; Arslan, G; Midi, A; Manukyan, MN; Guney, S; ,A giant villous adenoma: case mimicking rectosigmoid malignancy         radiological survey to diagnosis,Prague medical report,111,1,76-81,2010,

19.  Kahraman, Turgay; Cubuk, Rahmi; Sinanoglu, Orhun; Tasalı, Nuri; Ozarar, Mumtaz; Saydam, Bulent; ,Comparison of Power Doppler Ultrasound with Gray Scale Transrectal Ultrasound in Predicting Cancer Positive Prostate Biopsy Cores,The Eurasian journal of medicine,42,2,81,2010,Ataturk University School of Medicine   

20.  Histoloji, Kauda Ekuinada Yerleşmiş Ependimoma Benzeri; ,Cauda equina paraganglioma with ependymoma-like histology: a case report,Turkish neurosurgery,22,3,353-359,2012,        

21.  Bayram, Bulent; Koca, Hilmi K; Narin, Burcu; Cavdaroglu, G Cigdem; Celik, Levent; Acar, Ugur; Çubuk, Rahmi; ,An efficient algorithm for automatic tumor detection in contrast enhanced breast MRI by using artificial neural network (Neubrea),Neural Network World,23,5,483,2013,”Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences”       

22.  Alici, Tugrul; Esenyel, Cem Zeki; Esenyel, Meltem; Imren, Yunus; Ayanoglu, Semih; Cubuk, Rahmi; ,Relationship between meniscal tears and tibial slope on the tibial plateau,The Eurasian journal of medicine,43,3,146,2011,Ataturk University School of Medicine 

23.  Tasalı, N; Çubuk, Rahmi; Şahin, Kemal; Özarar, Mümtaz; Çubuk, Ayşegül; Saydam, Bülent; ,Serebral palsili olgularda kranyal manyetik rezonans görüntüleme bulguları,Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,11,3,16-20,2009,    

24.  Cubuk, R; Tasali, N; Sahin, S; ,Hyperdense middle cerebral artery sign: an early radiological finding of acute ischaemic stroke,Emergency Medicine Journal,28,4,344-344,2011,BMJ Publishing Group Ltd and the British Association for Accident & Emergency Medicine      

25.  Yener, Arzu Neşe; Manukyan, Manuk; Midi, Ahmet; Çubuk, Rahmi; ,Solid Pseudopapillary Neoplasm of the Pancreas: Report of a Rare Case and Review of the Literature/Pankreasın Solid Psödopapiller Neoplazmı: Nadir Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi,Turkish Journal of Pathology,30,3,228-232,2014,      

26.  Atasoy, Mehmet Mahir; Tasali, Nuri; Çubuk, Rahmi; Narin, Burcu; Deveci, Ugur; Yener, Nese; Çelik, Levent; ,Vacuum-assisted stereotactic biopsy for isolated BI-RADS 4 microcalcifications: evaluation with histopathology and midterm follow-up results,Diagnostic and Interventional Radiology,21,1,22,2015,Aves Yayincilik Ltd. STI.

27.  Atasoy, Mehmet Mahir; Sariman, Nesrin; Levent, Ender; Çubuk, Rahmi; Çelik, Ömer; Saygi, Attila; Atasoy, Isil; Sahin, Sinan; ,Nonsevere acute pulmonary embolism: prognostic CT pulmonary angiography findings,Journal of computer assisted tomography,39,2,166-170,2015,LWW   

28.  Aydın, Alper; Çubuk, Rahmi; Atasoy, Mehmet Mahir; Gürol, Tayfun; Soylu, Özer; Dağdeviren, Bahadır; ,The morphologic and functional features of LAD myocardial bridging at multi detector computed tomography coronary angiography: correlation with coronary artery disease,Turk Kardiyol Dern Ars,43,1,31-37,2015,         

29.  Yener, NA; Midi, A; Cubuk, R; Örki, A; Ersev, A; ,Palpable lesions as a diagnostic tool in patients with thoracic pathology,Cytopathology,22,,87,2011,