Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

Hangi Tiroid Nodüllerinde Biyopsi Gerekli Olmaktadır?

Özelikle ailesinde tiroid kanser hikayesi olanlarda veya radyasyon maruziyeti olan olgular (radyasyon kullanılan işlerde çalışanlar veya kanser tedavisi amaçlı boyun bölgesine ışın tedavisi alan olgular) tiroid kanseri açısından yüksek riske sahiptir ve bu olgularda tiroid nodülleri daha ayrıntılı değerlendirmek gerekir. Ayrıca hastada hızlı büyüyen nodül olması, akut başlayan ses kısıklığı ve tiroid bölgesine uyan boyunda oluşan ağrı klinik olarak tiroid nodülünün ileri değerlendirilmesini gerektirir. Hekim muayenesi ve tiroid ultrasonografisi gerekmektedir.

Ultrasonografide hangi tip nodüller daha çok kanser riski taşımaktadır?

Nodülün boyutu çok önemli olup boyut artıkça kanser olasılığı artmaktadır. Nodül boyutu 1cm üstü, özellikle 2cm üstü ise risk artmaktadır. Ultrasonografide nodülün içinde küçük kireçlenmelerin olması (mikrokalsifikasyon) veya nodülün sınırlarının düzensiz olması da kanser açısından risk oluşturmaktadır.

Tiroid biyopsisi ne zam yapılmaktadır?

Yukarıda bahsedilen hekim muayenesi ve tiroid ultrasonografi değerlendirmesi sonucuna göre nodüllerin özellikleri tespit edilmekte ve kanser olasılığını dışlamak için bir grup hastaya ince iğne aspirasyon biyosisi yapılmaktadır.