Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Meme Hastalıkları

Meme Hastalıkları

Meme MR Nedir?

Ne zaman kullanılır?

Meme MR, meme hastalıklarında gittikçe artan oranda kullanılmaya başlamıştır. Zararsız radyo dalgaları kullanarak memeyi görüntüler. Radyasyon içermez.

Meme MR, meme kanserini saptamada en hassas yöntemdir. Fakat işlemin uzun sürmesi, görece pahalı olması ve bazı hastaların MR cihazıına girememesi nedeniyle meme kanserinin taranmasında rutin tetkik olarak kullanılmaz. Fakat son yıllarda meme kanseri açısından yüksek riske sahip (birinci derecede akrabalarında meme kanseri vb.) kadınların yıllık taranmasında mamografiye yardımcı modalite olarak kullanılmaya başlamıştır.

Meme MR, genelde mamografi ve meme ultrasonografiden sonra ek inceleme olarak kullanılır. Diğer görüntüleme yöntemlerindeki şüpheli bulguların daha ayrıntılı değerlendirilmesinde kullanılır. Genelde problemi çözen son araçtır.

Meme MR nasıl çekilir?

Meme MR’ de belden üstü çıplak hasta MR cihazına yüzüstü yatar. MR cihazındaki meme ile uyumlu özel geniş kapların içine memeler yerleştirilir. Memelerin sıkıştırılması gerekmez. Meme MR’de damar yolundan meme dokusunu boyayan özel ilaçlar verilir. Bu ilaçlar kontrast madde olarak adlandırılır. MR kontrast maddelerinde alerji görülme oranı çok düşüktür.