Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Meme Hastalıkları

Meme Hastalıkları

Meme Biyopsisi Nedir?

Meme biyopsisinin bana faydası nedir?

Meme biyopsisi memenin içindeki dokulardan patolojik inceleme için parça alınmasıdır. Memeden parça alınma işlemi, ultrasonografi, mamografi veya MR cihazı eşliğinde meme radyoloğu tarafından yapılıyorsa görüntüleme eşliğinde meme biyopsisi olarak adlandırılır. Lezyonun tipine göre kullanılan radyolojik cihaz değişir. Ultrasonografi, mamografi ve MR cihazı, radyoloğun memedeki lezyonu görmesini ve tam içerisinden parça almasını sağlar. Görerek biyopsi yapılması biyopsi işleminin hassasiyetini artırır.

Görüntüleme eşliğinde yapılan meme biyopsisi, çok küçük bir dokudan bile doğru ve güvenli şekilde numune almayı sağlar. Daha invaziv olan, daha uzun süre hastanede yatmanıza ve geç iyileşmenize neden olacak cerrahi biyopsiden sizi kurtarır. Biyopsinin sonucu, doktorunuzun hastalığa tanı koymasına ve hastalığın derecesini saptamasına ve tedavi planı yapmasına yardımcı olacaktır.

Biyopsi işlemi için nasıl hazırlanmalıyım?

Biyopsi işlemi çok az hazırlık ile ayakta tedavi ortamında gerçekleştirilir. Biyopsiden önce kısa süreli açlık gerekebilir. Kullandığınız ilaçlarınızı hekiminize söylemeniz gerekir, işlem öncesi ilaçların dozlarının ayarlanması veya kesilmesi (özellikle bazı kan sulandırıcı ilaçların) gerekebilir.

Meme biyopsisi nasıl yapılır?

Biyopsi ultrasonografi, mamografi veya MR kullanılarak görüntüleme eşliğinde gerçekleştirilir. İlk olarak vücuda uygun bir pozisyon verilir ve cildiniz sterilize edilir. Cildinize ve cilt altındaki dokuya lokal anestezi enjekte edilir. Biyopsi iğnesi yerleştirilir ve küçük bir doku örneği alınır. Çoğu durumda birden çok doku örneği alınır. İşlem sonrası kanama genellikle olmaz ve olmasını engellemek için parmak ucuyla biyopsi alanına dıştan baskı yapılır. Giriş bölgesi küçük bir bandaj ile kapatılır. Alınan doku örnekleri inceleme amacıyla patoloji laboratuvara gönderilir. Biyopsi sonrası, hasta belirli bir süre müşahede edilir. Hastanın genel durumu stabil ise taburcu edilecektir.

Riskleri nelerdir?

Meme biyopsisi komplikasyon oranı düşük olan güvenli bir işlemdir. Olası komplikasyonlar bölgesel morarma, kanama (genellikle kısa süreli), enfeksiyon ve komşu organda istenmeyen hasarı içerir. Her hasta ve her olgu birbirinden farklıdır. Hekiminiz, biyopsiniz ile ilgili size daha detaylı bilgi verebilir ve sorularınızı yanıtlayabilir.

Hangi tip meme biyopsi yöntemleri vardır?

İki tip meme biyopsisi vardır. Kullanılan iğne tipinden dolayı farklı adlar almaktadır. Bunlar:

  1. Kalın / kesici İğne biyopsisi ( tru cut)
  2. Vakum biyopsi

 

Kalın-kesici (tru-cut) iğne biyopsi

Kalın-kesici iğne veya diğer adı ile tru-cut biyopsi yaklaşık 40 yıldır kullanılan biyopsi tekniğidir. Çok az ağrı ve kanama oluşturması yöntemin üstünlüğüdür. Daha önceleri kullanılan ince iğne tekniğine göre daha yüksek oranda sonuç alınmasını sağlamaktadır.  Kalın iğne cihazı iç içe geçen iki kısımdan oluşur. Sistemin içindeki yay, sitemi bir bütün olarak ateşler ve memeden parça alınmasını sağlar.

Vakum biyopsi

Vakum biyopside alınan parçalar vakum makinası ile patoloji kabına doğru çekilir ve kabın içine otomatik olarak koyulur.  Vakum iğnesi genelde kalın iğne yönteminin yeterli parça alamayacağı özel durumlarda tercih edilir. Bunlara örnek olarak mamografide izlenen mikrokalsifikasyonlar ve yapısal bozulmalar sayılabilir. Genelde daha büyük parça alınması gereken durumlarda kullanılır. Vakum biyopsi işleminin daha uzun sürmesi ve daha maliyetli olması işlemin dezavantajıdır. Vakum iğnesi iç ve dış olmak üzere iki kısımdan oluşur. İç kılıf dönerek memeden parçayı keser, alınan parçayı vakumlar ve memenin arkasındaki kaba doldurur. Dış kılıf ta tüm bu sistemi dıştan örter.

Vakum biyopside görüntüleme yöntemi olarak ultrasonografi, mamografi (tomosentezli) veya MR kullanılabilir. Eğer lezyon ultrasonografide izleniyorsa en kolayı ultrasonografi altında vakum biyopsi işlemidir. Sadece MR’de izlenen lezyonlara ise mecburen MR eşliğinde vakum biyopsi yapılır. Meme kanseri şüphesi oluşturan mikrokalsifikasyon (milimetrik kireçler) varlığında ise vakum biyopsi mamografi eşliğinde yapılır. Mamografi eşliğinde yapılan biyopside lezyonun yerini doğru belirlemek için sterotaksi yöntemi kullanılır ve sterotaksik vakum biyopsi olarak adlandırılır.