Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Meme Hastalıkları

Meme Hastalıkları

Tomosentez Mamografi Nedir ?

Mamografi sırasında meme dokusunun ince ince tomografik görüntüsünün alınmasıdır. Tomosentez yöntemi 2011 yılında ABD’de FDA onayı almış olup tıpta kullanılan en yeni teknolojilerden biridir.

Tomosentezli dijital mamografi ile sağ veya sol memenin 2 tane değil, çok sayıda görüntüsü alınmakta ve bilgisayarlı tomografide olduğu gibi meme dokusunun 1mm kalınlığında üç boyutlu görüntüsü elde edilmektedir.

Tomosentez mamografinin avantajı nedir?
Dijital mamografi ile memenin iki boyutlu görüntüsü elde edilir. İki boyut mamografide meme dokularının üst üste binmesine neden olur. Buda bazen kanserli dokunun üstünü örtmekte ve kanserli doku atlanabilmektedir.

Tomosentezli dijital mamografide ise alınan çok sayıda 1mm kalınlığında ince kesitler ile meme dokusu 3 boyutlu olarak görüntülenir. Üç boyutlu görüntü memelerde kanser kaçırılması olasılığı çok azalmaktadır. Normal dijital mamografiye göre tomosentezli mamografi meme kanseri yakalanma oranını belirgin şekilde artırmaktadır.

Tomosentez yaptığı üç boyutlu meme görüntüleme ile kanser olmadığı halde dijital mamografide kanser benzeri görüntü oluşturan dokuları tanıyarak, meme ultrasonografi, meme MR ve meme biyopsi gibi gereksiz ileri tetkik ve işlemlerin yapılmasını önlemektedir.

Tomosentez ve radyasyon dozu
Dijital mamografi ile tomosentezli dijital mamografi arasında radyasyon dozu açısından anlamlı fark yoktur, alınan dozlar benzerdir.