Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Tiroid Ablasyon Tedavisi

Tümünü Gör Tiroid Hastalıkları Tiroid Hastalıkları Tiroid Ablasyon Tedavisi Tiroid ablasyon tedavisi iyi huylu tiroid nodüllerinde kullanılır. Boyun cildinden ince bir iğne ile girilir ve tiroid nodülü yakılarak ablasyon işlemi yapılır. İşlem hasta uyanık iken, bölgesel anestezi ile yapılır ve hasta acı duymaz. Bu işlem için cilde kesi yapılmaz ve uyutma amaçlı genel anestezi kullanılmaz. […]

Tiroid Nodüllerinde Ameliyatsız Tedaviler Nelerdir?

Tümünü Gör Tiroid Hastalıkları Tiroid Hastalıkları Tiroid Nodüllerinde Ameliyatsız Tedaviler Nelerdir? Son yıllarda iyi huylu tiroid nodüllerinin tedavisinde ameliyata alternatif yöntemlerin kullanımı gittikçe artmaktadır. Bu yöntemler radyofrekans ablasyon, mikrodalga ablasyon ve alkol ablasyon gibi girişimsel radyolojik işlemlerdir. Ablasyon işlemleri tiroid nodüllerinin farklı şekillerde (ısıtma, kimyasal) tedavisini sağlamaktadır. Tiroid nodüllerinin çoğunluğu iyi huyludur ve genelde herhangi […]

Transarteriyel Kemoembolizasyon (TAKE)

Tümünü Gör Girişimsel Radyoloji Girişimsel Radyoloji Transarteriyel Kemoembolizasyon (TAKE) TAKE İşlemi Nedir? TAKE karaciğer içinde yerleşen kanserli dokuları tedavi etmek için kullanılır. TAKE işleminde karaciğeri besleyen atardamara ve oradan da karaciğer içindeki tümörü besleyen ve daha ince olan atardamara anjiyo cihazı altında özel bir katater ile doğrudan ulaşılır. Bu atardamar içinden karaciğerdeki tümöre yüksek dozda […]

Perkütan Transhepatik Bilier Drenaj & Stent Yerleştirilmesi

Tümünü Gör Girişimsel Radyoloji Girişimsel Radyoloji Perkütan Transhepatik Bilier Drenaj & Stent Yerleştirilmesi Safra vücuttan nasıl atılır? Karaciğer gıdaları sindirmekte ve safra salgısını üretmektedir. Karaciğer ürettiği safrayı, kendi içindeki safra kanalları ile barsaklara boşaltır. Eğer bu kanallar bir şekilde (taş veya tümör vb.) tıkanırsa, safra barsaklara atılamaz ve karaciğerde birikir. Bu da tüm vücutta sarılık […]

Nefrostomi ve Üreter Stenti

Tümünü Gör Girişimsel Radyoloji Girişimsel Radyoloji Nefrostomi ve Üreter Stenti Nefrostomi işlemi nedir? Nefrostomi işleminin temel amacı, idrarın böbreklerde oluşturduğu basıncın azaltılmasıdır. Ciltten geçerek böbreklere ulaşan bir tüp yardımıyla (nefrostomi olarak adlandırılmaktadır) idrarın vücut dışına alınması bu basıncı azaltacaktır. Nefrostomi tüpü geçici olacak şekilde yerleştirilmektedir. Bu işlem komplikasyon olasılığı düşük minimal invaziv bir girişimdir. Nefrostominin […]

Ameliyatsız Tümör Yakma Tedavileri

Tümünü Gör Girişimsel Radyoloji Girişimsel Radyoloji Ameliyatsız Tümör Yakma Tedavileri (Radyodalga ablasyon ve mikrodalga ablasyon) Ablasyon işlemi nedir? Ablasyon işleminde karaciğer, böbrek, tiroid ve meme vb. organların içinde yerleşen kanserli dokular ciltten iğne ile girilerek, ameliyata gerek kalmadan yok edilmektedir. Ablasyon işleminin ameliyattan temel farkı: ciltte kesi yapılmadan cilt üzerinden organa (karaciğer, böbrek vb.) girilerek […]

Perkütan Sıvı ve Apse Drenajı

Tümünü Gör Girişimsel Radyoloji Girişimsel Radyoloji Perkütan Sıvı ve Apse Drenajı Sıvı koleksiyonu, vücudun belirli bir bölgesinde çeşitli sebeplerden sıvı birikimidir. Eğer bu sıvı koleksiyonu enfekte olursa (mikrop kaparsa) apse olarak adlandırılır. Apse, enfekte sıvının etrafının enfeksiyonun yayılmasının önlemek için vücut tarafından çevrilmesiyle oluşur. Enfeksiyonun geçmesi için apsenin girişimsel işlemler veya ameliyat ile boşaltılması gereklidir. […]

Parasentez

Tümünü Gör Girişimsel Radyoloji Girişimsel Radyoloji Parasentez Batın içindeki organları saran zarların (periton) yaprakları arasında bazı hastalıklarda sıvı birikebilir. Sıvı birikmesinin en sık nedenleri: kalp ve böbrek yetmezliği, karaciğer hastalıkları ile bazı tümörlerdir.  Karın içinde biriken fazla sıvı karında şişkinlik ve diyafram basısına bağlı solunum sıkıntısına neden olabilir. Batın içinde sıvı oluşumunun önlenmesi altta yatan […]

Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Biyopsi

Tümünü Gör Girişimsel Radyoloji Girişimsel Radyoloji Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Biyopsi Perkütan (cilt üstünden) biyopsi, bir iğne ile ciltten geçilerek ve vücudun ilgili bölgesinden küçük bir doku parçasının alınmasıdır. İğne ile parça alınırken ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi işlemde yardımcı olarak kullanılır. Bu sayede girişimsel radyolog lezyonu görerek ve kesin bir şekilde lezyonun içinden doku parçası alır. […]

Prostat Kanseri

Tümünü Gör Prostat Hastalıkları Prostat Hastalıkları Prostat Kanseri Prostat Nedir? Prostat sadece erkeklerde bulunan bir salgı organıdır.  Semen sıvısının bir kısmını üretir. Prostat, idrar çıkış kanalının etrafını sarar, mesanenin altında ve rektumun hemen önünde yer alır. Prostatın büyüklüğü yaş ile birlikte değişiklik gösterir. Genç erkelerde yaklaşık bir ceviz büyüklüğündedir, fakat yaşlı erkeklerde çok daha büyük […]