Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Girişimsel Radyolojide, Görüntüleme Eşliğinde Biyopsi

Tümünü Gör Biyopsiler Biyopsiler Girişimsel Radyolojide, Görüntüleme Eşliğinde Biyopsi Girişimsel radyoloji ile biyopsi nedir ve nasıl yapılır? Girişimsel radyolojide biyopsi işleminin diğer adı perkütan biyopsidir. Yani cilt üzerinden yapılan biyopsi Perkutan biyopside işlem çeşitli özel iğneler kullanılarak ciltten girilerek yapılır. Ameliyatta olduğu ciltte kesi yapılmaz ve neşter ile karın veya göğüs boşluğu açılmaz. Hastanın acı […]

Transarteriyel Kemoembolizasyon (TAKE)

Tümünü Gör Girişimsel Radyoloji Girişimsel Radyoloji Transarteriyel Kemoembolizasyon (TAKE) TAKE İşlemi Nedir? TAKE karaciğer içinde yerleşen kanserli dokuları tedavi etmek için kullanılır. TAKE işleminde karaciğeri besleyen atardamara ve oradan da karaciğer içindeki tümörü besleyen ve daha ince olan atardamara anjiyo cihazı altında özel bir katater ile doğrudan ulaşılır. Bu atardamar içinden karaciğerdeki tümöre yüksek dozda […]

Perkütan Transhepatik Bilier Drenaj & Stent Yerleştirilmesi

Tümünü Gör Girişimsel Radyoloji Girişimsel Radyoloji Perkütan Transhepatik Bilier Drenaj & Stent Yerleştirilmesi Safra vücuttan nasıl atılır? Karaciğer gıdaları sindirmekte ve safra salgısını üretmektedir. Karaciğer ürettiği safrayı, kendi içindeki safra kanalları ile barsaklara boşaltır. Eğer bu kanallar bir şekilde (taş veya tümör vb.) tıkanırsa, safra barsaklara atılamaz ve karaciğerde birikir. Bu da tüm vücutta sarılık […]

Nefrostomi ve Üreter Stenti

Tümünü Gör Girişimsel Radyoloji Girişimsel Radyoloji Nefrostomi ve Üreter Stenti Nefrostomi işlemi nedir? Nefrostomi işleminin temel amacı, idrarın böbreklerde oluşturduğu basıncın azaltılmasıdır. Ciltten geçerek böbreklere ulaşan bir tüp yardımıyla (nefrostomi olarak adlandırılmaktadır) idrarın vücut dışına alınması bu basıncı azaltacaktır. Nefrostomi tüpü geçici olacak şekilde yerleştirilmektedir. Bu işlem komplikasyon olasılığı düşük minimal invaziv bir girişimdir. Nefrostominin […]

Ameliyatsız Tümör Yakma Tedavileri

Tümünü Gör Girişimsel Radyoloji Girişimsel Radyoloji Ameliyatsız Tümör Yakma Tedavileri (Radyodalga ablasyon ve mikrodalga ablasyon) Ablasyon işlemi nedir? Ablasyon işleminde karaciğer, böbrek, tiroid ve meme vb. organların içinde yerleşen kanserli dokular ciltten iğne ile girilerek, ameliyata gerek kalmadan yok edilmektedir. Ablasyon işleminin ameliyattan temel farkı: ciltte kesi yapılmadan cilt üzerinden organa (karaciğer, böbrek vb.) girilerek […]

Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Biyopsi

Tümünü Gör Biyopsiler Biyopsiler Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Biyopsi Perkütan (cilt üstünden) biyopsi, bir iğne ile ciltten geçilerek ve vücudun ilgili bölgesinden küçük bir doku parçasının alınmasıdır. İğne ile parça alınırken ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi işlemde yardımcı olarak kullanılır. Bu sayede girişimsel radyolog lezyonu görerek ve kesin bir şekilde lezyonun içinden doku parçası alır. Biyopsi işlemi […]