Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Tiroid Ablasyon Tedavisi

Tümünü Gör Tiroid Hastalıkları Tiroid Hastalıkları Tiroid Ablasyon Tedavisi Tiroid ablasyon tedavisi iyi huylu tiroid nodüllerinde kullanılır. Boyun cildinden ince bir iğne ile girilir ve tiroid nodülü yakılarak ablasyon işlemi yapılır. İşlem hasta uyanık iken, bölgesel anestezi ile yapılır ve hasta acı duymaz. Bu işlem için cilde kesi yapılmaz ve uyutma amaçlı genel anestezi kullanılmaz. […]

Tiroid Nodüllerinde Ameliyatsız Tedaviler Nelerdir?

Tümünü Gör Tiroid Hastalıkları Tiroid Hastalıkları Tiroid Nodüllerinde Ameliyatsız Tedaviler Nelerdir? Son yıllarda iyi huylu tiroid nodüllerinin tedavisinde ameliyata alternatif yöntemlerin kullanımı gittikçe artmaktadır. Bu yöntemler radyofrekans ablasyon, mikrodalga ablasyon ve alkol ablasyon gibi girişimsel radyolojik işlemlerdir. Ablasyon işlemleri tiroid nodüllerinin farklı şekillerde (ısıtma, kimyasal) tedavisini sağlamaktadır. Tiroid nodüllerinin çoğunluğu iyi huyludur ve genelde herhangi […]

Tiroid Biyopsisi Nedir?

Tümünü Gör Tiroid Hastalıkları Tiroid Hastalıkları Tiroid Biyopsisi Nedir? Biyopsi işleminin amacı nedir? Tiroid biyopsisi veya tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, adından da anlaşılabileceği gibi oldukça ince iğneler kullanılarak (kalçadan yapılan iğnelerden daha incesi) yapılır. Biyopsi ile bir lezyonun iyi veya kötü huylu olup olmaması ayırt edilir. Eğer lezyon kötü huylu ise alınan parça hastalığın […]

Hangi Tiroid Nodüllerinde Biyopsi Gerekli Olmaktadır?

Tümünü Gör Tiroid Hastalıkları Tiroid Hastalıkları Hangi Tiroid Nodüllerinde Biyopsi Gerekli Olmaktadır? Özelikle ailesinde tiroid kanser hikayesi olanlarda veya radyasyon maruziyeti olan olgular (radyasyon kullanılan işlerde çalışanlar veya kanser tedavisi amaçlı boyun bölgesine ışın tedavisi alan olgular) tiroid kanseri açısından yüksek riske sahiptir ve bu olgularda tiroid nodülleri daha ayrıntılı değerlendirmek gerekir. Ayrıca hastada hızlı […]

Tiroid Nodülü Nedir?

Tümünü Gör Tiroid Hastalıkları Tiroid Hastalıkları Tiroid Nodülü Nedir? Tiroid nodülü nedir ? Tiroid nodülü nasıl saptanır? Tiroid nodülü, tiroid bezin içerisinde yumruların oluşmasıdır.  Toplumda oldukça sık görülmekte olup, yetişkin yaş grubunda görülme sıklığı yaklaşık %50’dir. Yani iki kişiden birinde bulunmaktadır. Özellikle kadınlarda ve sigara içenlerde daha sıktır. Tiroid nodülleri hastalarda belirti veya yakınma oluşturmadıkları […]