Prof. Dr. Rahmi Çubuk

Meme Biyopsisi Nedir?

Tümünü Gör Meme Hastalıkları Meme Hastalıkları Meme Biyopsisi Nedir? Meme biyopsisinin bana faydası nedir? Meme biyopsisi memenin içindeki dokulardan patolojik inceleme için parça alınmasıdır. Memeden parça alınma işlemi, ultrasonografi, mamografi veya MR cihazı eşliğinde meme radyoloğu tarafından yapılıyorsa görüntüleme eşliğinde meme biyopsisi olarak adlandırılır. Lezyonun tipine göre kullanılan radyolojik cihaz değişir. Ultrasonografi, mamografi ve MR […]

Tomosentez Mamografi Nedir ?

Tümünü Gör Meme Hastalıkları Meme Hastalıkları Tomosentez Mamografi Nedir ? Mamografi sırasında meme dokusunun ince ince tomografik görüntüsünün alınmasıdır. Tomosentez yöntemi 2011 yılında ABD’de FDA onayı almış olup tıpta kullanılan en yeni teknolojilerden biridir. Tomosentezli dijital mamografi ile sağ veya sol memenin 2 tane değil, çok sayıda görüntüsü alınmakta ve bilgisayarlı tomografide olduğu gibi meme […]

Meme MR Nedir?

Tümünü Gör Meme Hastalıkları Meme Hastalıkları Meme MR Nedir? Ne zaman kullanılır? Meme MR, meme hastalıklarında gittikçe artan oranda kullanılmaya başlamıştır. Zararsız radyo dalgaları kullanarak memeyi görüntüler. Radyasyon içermez. Meme MR, meme kanserini saptamada en hassas yöntemdir. Fakat işlemin uzun sürmesi, görece pahalı olması ve bazı hastaların MR cihazıına girememesi nedeniyle meme kanserinin taranmasında rutin […]

Meme Ultrasonu Nedir?

Tümünü Gör Meme Hastalıkları Meme Hastalıkları Meme Ultrasonu Nedir? Avantajları nelerdir? Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak meme dokusunu görüntüler. Radyasyon içermez ve defalarca tekrarlanabilir. Meme cildine sürülen jel üzerinden ultrason probu meme üstünde gezdirilerek meme dokusu taranır. Ultrasonografi meme görüntülemede tek başına veya mamografi ile birlikte kullanılabilir. 40 yaş altı kadınlarda meme dokusu yoğundur. Yoğun memelerde […]

Dijital Mamografi Nedir?

Tümünü Gör Meme Hastalıkları Meme Hastalıkları Dijital Mamografi Nedir? Üstünlükleri nelerdir? Temelde iki tip mamografi cihazı bulunmaktadır bunlar: konvansiyonel ve dijital mamografidir. Konvansiyonel mamografi ilk kullanılan mamografi tekniği olup 1970’li yıllarda geliştirilmiştir. Konvansiyonel mamografide alınan meme görüntüleri eski tip filmlere kaydedilir ve bu filmlerde hastanın kendisine zarf içinde verilirdi. Çoğu zaman bu filmler saklanmaz ve […]

Meme Kanser Taraması Nedir?

Tümünü Gör Meme Hastalıkları Meme Hastalıkları Meme Kanser Taraması Nedir? Meme kanseri kadınlarda en sık kanser tipi olup,  sıklığı yaş ile artmaktadır. 1970’li yıllardan itibaren meme kanserini erken evre saptamak için meme kanser tarama programları geliştirilmiştir. Burada amaç meme kanserini erken evrede koltuk altına yayılmadan saptayıp etkin ve kolay olarak tedavisini sağlamaktır. Meme kanser taraması […]

Meme Görüntüleme Nedir?

Tümünü Gör Meme Hastalıkları Meme Hastalıkları Meme Görüntüleme Nedir? Meme görüntülemede kullanılan radyolojik yöntemler hangileridir? Meme görüntüleme, meme hastalıklarının teşhisi için kullanılan tıbbi görüntüleme yöntemidir. Meme hastalıklarının radyolojik olarak değerlendirilmesinde üç temel yöntem kullanılmaktadır: Dijital mamografi (Tomosentezli) Ultrasonografi Manyetik rezonans görüntüleme (MR) Meme görüntüleme ne amaçla yapılır? Meme hastalıklarının değerlendirilmesinde meme görüntülemeye iki şekilde ihtiyaç […]