Sağlık

Prostat Ameliyatı Sonrası Tedavi Seceneklerinde Yenilikler!

Prostat ameliyatı sonrasında bazı hastalarda radyoterapi ve hormonoterapi tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır.

Bu tedavi seçeneklerinin, hangi hastalarda kullanılmasının hastalığın nüksünü azalttığı ve ameliyat sonrası hastalar için yaşam konforunu artırdığına dair yapılan yeni çalışmalar sonucunda tedavi rehberinde bazı revizyonlar yapıldı.

Bu revizyonlar 1 Mayıs 2019 tarihinde Amerikan radyasyon onkolojisi ve

Amerikan üroloji cemiyeti tarafından ortak yayınladı.

Bu revizyonlara göre : 

1. Klinik öyküsüne göre seçilen hastalarda, prostat ameliyat sonrası yapılan radyoterapinin hastalık nüksünü azalttığı bildirildi. Fakat bu tedavinin özellikle seçilen hastalarda etkin olduğu bildirildi.

2. Klinik öyküsüne göre seçilen hastalarda, prostat ameliyat sonrası hormonoterapinin (radyoterapinin ile birlikte yapilan) hastalık nüksünü azalttığı bildirildi. Fakat bu tedavinin de hasta ile görülülerek tedavilerin faydaları ve olası yan etkileri anlatılarak karar verilmesi istendi.

NOT: Ayrıntılar için lütfen doktorunuzla görüşün. Her hasta ve hastalık özeldir. Tedavinizin buna göre düzenleneceğini de unutmayın.

Kaynak: https://www.auajournals.org/doi/10.1097/JU.0000000000000295