Hizmet

Prostat Kanser Tedavisinde Yeni Seçenekler

tarihinde yayınlandı

Erkeklerde rastlanan en sık kanser tipi prostat kanseridir.  Tedavisinde genellikle cerrahi ve radyoterapi kullanılmaktadır. Tedavi sonrası bazı idrar problemleri veya cinsel işlev bozuklukları görülebilmektedir. Son yıllarda cerrahi ve radyoterapi ile tedavinin neden olabilceği bazı komplikasyonları azaltmak için farklı tedavi yöntemleri denenmekte ve geliştirilmektedir. Fokal lazer ablasyon veya lazer ile yakma işlemi de bu yeni geliştirilen […]

Sağlık

Prostat Ameliyatı Sonrası Tedavi Seceneklerinde Yenilikler!

tarihinde yayınlandı

Prostat ameliyatı sonrasında bazı hastalarda radyoterapi ve hormonoterapi tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Bu tedavi seçeneklerinin, hangi hastalarda kullanılmasının hastalığın nüksünü azalttığı ve ameliyat sonrası hastalar için yaşam konforunu artırdığına dair yapılan yeni çalışmalar sonucunda tedavi rehberinde bazı revizyonlar yapıldı. Bu revizyonlar 1 Mayıs 2019 tarihinde Amerikan radyasyon onkolojisi ve Amerikan üroloji cemiyeti tarafından ortak yayınladı. […]

Sağlık

Prostat Kanseride Tedavi Seçenekleri Nelerdir ?

tarihinde yayınlandı

Kanserin prostat içinde olduğu durumlarda ışın tedavisi (radyoterapi) ve cerrahi uygulanmaktadır. Işın tedavisi eksternal veya internal (brakiterapi) şeklinde yapılabilir. Cerrahi tedavi (radikal prostatektomi), prostatın hepsinin, seminal vezikül denen bez ile birlikte çıkarılıp, mesanedeki açıklığın ve diğer tarafta kalan idrar kanalı ile uç uca birleştirilmesi ameliyatıdır. Bu ameliyatta bölgesel lenf bezeleri de çıkarılmaktadır. Kanserin prostat dışına […]

Sağlık

Biparametrik prostat MR, prostat kanser saptamada yeni yöntem !

tarihinde yayınlandı

Multiparametrik prostat MR nedir ? Günümüzde prostat kanseri tanısında kullanılan en hassas görüntüleme yöntemi olarak ‘multiparametrik prostat MR’ kullanılmaktadır.  Bu yöntem 2010 yılı sonrasında popüler olmuş ve prostat kanseri tanısında yeni bir çağ aşmıştır. Multiparametrik prostat MR ‘de işlem yaklaşık 20-30 dakika sürmekte ve hastaya damardan kontrast madde (ilaç) verilmektedir. Biparametrik prostat MR nedir ? […]

Sağlık

Kansere bağlı ölümlerler azalırken, prostat kanserine bağlı ölümlerde artış saptandı.

tarihinde yayınlandı

Kötü haber ! Prostat kanseri daha ileri evrede tanımaya başlandı Amerika birleşik devletlerinde kansere bağlı ölümlerin sayısı 1999 yılından itibaren her yıl düzenli olarak açıklanmaktadır. 2018 yılı raporunda meme, akciğer ve kolon gibi önemli kanser tiplerine bağlı ölümlerde azalmanın devam ettiği, fakat diğerlerinden farklı olarak prostat kanserinin artık daha ileri evrede yakalanıldığı bildirildi. İleri evrede yakalanan […]

Sağlık

PSA testi hangi yaşlarda yapılmalı?

tarihinde yayınlandı

Kadın ve erkekte erken tanı amacıyla hangi yaşta hangi testin yapılmasının faydalı olacağını Amerika ve dünyada belirleyen en önemli kurumlardan biri,  kısa adı USPSTF olan ‘Amerikan önleyici hizmetler görev gücü‘ dür. Amerikan önleyici hizmetler görev gücü, yeni yayınladığı tavsiye kararı ile (8 Mayıs 2018) 55-69 yaş arasındaki erkeklerde periyodik PSA testi yaptırılmasının prostat kanserinin erken tanınmasında önemli olduğunu bildirdi. Aynı kurum […]

Sağlık

MR ile Hedefli Prostat Biyopsisi Nedir ?

tarihinde yayınlandı

Prostat kanserinin erken tanısında kullanılan MR ve Ultrason görüntülerinin aynı anda kullanıldığı, tüm dünyada ve ülkemizde en yeni prostat biyopsi yöntemidir.  MR İLE HEDEFLİ PROSTAT BİYOPSİSİ NASIL YAPILIR ? Biyopsi öncesi hastaya ilk olarak Multiparametrik prostat MR yapılır. MR’dan elde edilen görüntüler Ultrason cihazına yüklenir.  Bu görüntüler sayesinde sadece MR’da gözüken, ama ultrasonda gözükmeyen kanser […]

Sağlık

Prostat Kanseri

tarihinde yayınlandı

Prostat bezindeki hücreler kontrolsüzce büyümeye başlarsa, prostat kanseri oluşur. Prostat kanseri prostatı büyüterek idrar yolunda baskıya neden olur. İdrar yapmada şikâyetler (sık idrar, bekleyerek idrar yapma vb.) olabilir. Kanser daha da ilerlerse meni ve idrarda kan gözükebilir. Kemiğe yayılarak kemikte ağrıları neden olabilir. Eğer kanser yavaş ilerliyorsa, hastada herhangi bir şikâyette oluşturmayabilir. 

Sağlık

Klasik Prostat Biyopsisi Nedir ve Nasıl Yapılır ?

tarihinde yayınlandı

Eğer PSA kan testi veya parmakla rektal muayene sonuçları prostat kanseri olabileceğinizi işaret ediyorsa, doktorunuz sizden prostat biyopsisi işlemini yaptırmanızı isteyecektir. Bu işlem ultrason ve biyopsi konusunda eğitimli ve deneyimli radyoloji uzmanı veya üroloji uzmanı tarafından yapılır. Prostat biyopsisi, ultrason eşliğinde prostattan küçük örnekler alınan ve daha sonra bu örneklerin bir mikroskop altında patoloji uzmanı […]

Sağlık

Multiparametrik Prostat MR ‘ın Üstünlükleri Nelerdir ?

tarihinde yayınlandı

Prostat kanser tespitindeki en hassas radyolojik görüntüleme yöntemidir. Kan PSA değerleri yüksek veya ailesinde prostat kanseri olan yüksek riskli erkeklerde prostat kanserine erken evrede tanı konulur.  Prostat biyopsisi öncesi prostat tümörünün yerini belirler ve doğru yerden biyopsi yapılarak (hedefli-füzyon prostat biyopsisi) kesin tanı konulması sağlar. Eğer multiparametrik MR incelemesinde prostatta anormal bulgu yoksa, bu hastalara […]